Axfast

Axfast årsrapport 2023: Urbicid och återuppståndelse

Medium johan berfenstam

En påminnelse om
det bästa i oss


Om man som vi på Axfast arbetar med, och brinner för, att bygga städer gör det ont på mer än det mänskliga planet att se städer förstöras i vår närhet. En stad är mer än ett hem och en arbetsplats för sina invånare, den är också ett bevis för vad som gör människan unik: förmågan att samarbeta för att göra livet bättre för alla. När mörkrets skuggor växer in i den fria världen med död och förstörelse i sina spår kan vi inte blunda för ondskan, men vi vill också se att de ljusa krafterna alltid vinner till slut. Fredrik Söderbergs vackra fågel Fenix på omslaget representerar för oss hoppet och övertygelsen om pånyttfödelse efter förstörelsen. Så även om årets tema kan kännas dystert vill vi att ni läser det som just en hoppfull påminnelse om kraften i det goda.

Marknadsvärde 19,3 MDR KR
Totalavkastning 3,8 %
nettouthyrning 22 Mkr
Projektinvesteringar 217 Mkr
Belåningsgrad 20 %
uthyrningsgrad 97 %

I den svenska fastighetsbranschen präglades 2023 av effekterna från de snabba räntehöjningarna som påverkade både fastighetsvärdena och transaktionsmarknaden. Från att inledningsvis ha gjort de flesta aktörer försiktiga och avvaktande slutade året med en större tydlighet i vilka som kommer att stå på benen och vilka som måste hantera konsekvenserna av ett för stort risktagande. Även bankerna, som är så viktiga för branschens humör, verkar tycka att dimmorna börjat skingras; de positionerar sig för nya affärer och signalerar generellt en större aptit. Viktigare för vår långsiktiga affär är dock hur våra hyresgäster mår. Flera kvartal med sjunkande BNP är aldrig bra signaler för fastighetsbolag och framförallt inte för de som likt Axfast har en stor exponering mot kontorsmarknaden i Stockholm. Men vi märker också en motverkande kraft som gör att både hyresnivåer och vakansgrader står förvånansvärt starka. Viljan att få medarbetarna att samlas och interagera är stark och tar sig uttryck i att arbetsgivare satsar på att noga välja platser och erbjuda miljöer där människor tycker om att vara. Då har vi nytta av våra starka lägen och vår strävan efter att skapa de bästa arbetsplatserna.

Det är nog också våra starka lägen och flexibla hus som vi har mest att tacka för att vi gick ur året med en vakansgrad om xx % och ett resultat om xxx mkr. Vi är ödmjuka inför att vi antagligen inte på långt när sett alla effekter av snabba räntehöjningar och ett osäkrare geopolitiskt läge, men vi känner en stor trygghet i våra starka finanser. Vi hade vid utgången av året en belåningsgrad om 25% vilket gör att vi hör till dem som kan se marknadsläget som en möjlighet. Vi kan också konstatera att vi lyckades leverera en positiv totalavkastning (+0,5%) ett år där index visade –3,8%, vilket är den svagaste avkastningen för fastigheter sedan 1992.

Än så länge har det inneburit att vi inledde 2023 med förvärvet av Skotten 6 i korsningen Kungsgatan-Drottninggatan i centrala Stockholm, och när detta skrivs har vi inlett 2024 med ytterligare ett förvärv i samma område. Därmed fortsätter vår resa mot målet att nå ett fastighetsvärde om 30 mdr år 2030. Vi har inte stängt av förvärvsmaskinen för året men vårt huvudfokus kommer definitivt vara att arbeta nära våra hyresgäster och se till att de trivs i våra hus.

För att möjliggöra tillväxten har vi också i inledningen av 2024 gjort ett par nyrekryteringar. De nya kollegorna kommer att ansluta till ett gäng fantastiska människor som verkligen tar ansvar för att vi tillsammans ska nå våra mål och samtidigt ha kul och må bra längs vägen. Jag vill också tacka styrelsen som både utmanar och stöttar vilket ger oss på bolaget alla förutsättningar vi behöver för att lyckas med vårt uppdrag.

Slutligen vill jag inför läsningen av resten av årsrapporten skicka med hoppet om att den mest aktuella staden av våra tre exempel, Charkiv, får chansen att börja sin pånyttfödelse redan innan vi återkommer med årsrapporten för 2024.

JOHAN BERFENSTAM, VD AXFAST