Axfast

Axfast årsrapport 2023: Urbicid och återuppståndelse

Styrelse Axfast 2023

Alf Göransson

ORDFÖRANDE, LEDAMOT AV STYRELSEN SEDAN 2008. Styrelseordförande i Loomis, NCC och Hexpol Styrelseledamot i Sweco, Attendo, Melker Schörling, Sandberg Development Group samt Anticimex. Tidigare VD och Koncernchef i Securitas 2007 – 2018 och NCC 2001 – 2007

Antonia Ax:son Johnson

LEDAMOT AV STYRELSEN SEDAN 2005. Styrelseordförande i Axel Johnson Holding. Ledamot av styrelsen i Axel Johnson AB och i Axel Johnson Inc. Grundare och styrelseledamot i Axfoundation. Ledamot i Axel och Margaret Ax:son Johnson Stiftelse m. fl. samt hedersdoktor vid KTH och ordförande Lövsta Stuteri. Utbildning: Fil. kand. från Stockholms Universitet.

Ingalill Berglund

LEDAMOT AV STYRELSEN SEDAN 2016. Ordförande i Balco Group. Ledamot i Bonnier Fastigheter och Fastighets AB Stenvalvet. VD Lövsta Stuteri. Tidigare VD och CFO i Atrium Ljungberg.

Johan Fant

LEDAMOT AV STYRELSEN SEDAN 2018. VD i AltoCumulus. Tidigare CFO Axel Johnson, CFO Boliden, CFO Assa Abloy och ledande befattningar i Electrolux och Ericsson. Styrelseordförande i Frantzén Productions och styrelseledamot i Perituskliniken, Dustin och Perlavita. Tidigare styrelseledamot i Axel Johnson International, Martin & Servera, Åhléns, Svensk Bevaknings Tjänst och Novax.

Fredrik Wirdenius

LEDAMOT AV STYRELSEN SEDAN 2020. Styrelseordförande i Willhem. Styrelseledamot i Scandic Hotels Group, Stiftelsen Nobel Center och Urban Escape. Tidigare VD i Vasakronan 2008 – 2019 och flera olika chefsbefattningar inom Skanska-koncernen.