Axfast

Årsrapport 2023

Urbicid och återuppståndelse

För alla som älskar staden har det varit ett mörkt år i världen. Inte minst i Ukraina har stadsmördarna fortsatt att förmörka himlen med sina missiler. På spaning efter ljusstrimmor gör vi därför en resa på Fenix rygg, fågeln som förkroppsligar den obändiga viljan till fortlevnad. Slutmålet är Charkiv men på vägen dit mellanlandar vi i två andra metropoler som kan berätta allt om att resa sig ur sin egen aska: Vad finns kvar när alla hus är borta? Ska man blicka bakåt eller framåt? Och framför allt, var hittar man kraften?

Sitt upp och följ med.