Axfast

Axfast årsrapport 2023: Urbicid och återuppståndelse

Medium alf go%cc%88ransson

Oförutsägbara möjligheter


Året 2023 har präglats av en fastighetsmarknad där fastighetsvärdena gradvis har kalibrerats om efter drygt ett decennium av lågräntepolitik på högvarv. Fastighetsägare med låg skuldsättning och bra bestånd i bra lägen mår relativt väl, medan andra befinner sig på en skala mellan tillnyktring, baksmälla eller utslagning. Transaktionsvolymerna har under 2023 minskat dramatiskt då säljare och köpare haft svårt att mötas när prisförväntan kolliderat med historiska och bokförda värden å ena sidan och dopingerans sorti å andra sidan. 

Vi lever i en marknad med utmaningar och en aldrig sinande ström av osannolika omvärldsförändringar. Den gemensamma nämnaren är oförutsägbarhet. Konjunktur, räntor, försörjningskedjor, transporter, energipriser, inflation, krig i Europa, oroligheter i Mellanöstern, klimatet, geopolitiken och upprustningen, migrationen, kriminalitet, terrorhot, ökad segregation och inrikespolitisk polarisering i många länder. Ingen uppmuntrande lista. Man skulle naturligtvis önska att 2024 blir ett år då mycket blir bättre, men även om man hoppas att så blir fallet så måste vi planera för fortsatt osäkerhet och oförutsägbarhet under överskådlig tid.

Vår strategi att investera i bra fastigheter i bra lägen med rimligt kassaflöde men med stor utvecklingspotential på längre sikt, fungerar alldeles utmärkt. 

Samtidigt innebär en osäker och svårbedömd marknad att det finns mer möjligheter än risker för ett bolag med god ekonomi, bra kassaflöde och låg skuldsättning, samt med en organisation med hög kompetens, stor förmåga och välgrundat mod. Vår strategi att investera i bra fastigheter i bra lägen med rimligt kassaflöde men med stor utvecklingspotential på längre sikt, fungerar alldeles utmärkt. Därtill stort fokus på hållbarhet, attraktiva miljöer, och nöjda kunder i väl underhållna fastigheter. Vi har gott om tålamod att arbeta med långsiktigt värdeskapande och förmåga att snegla runt hörnen för hur detta skall kunna förvekligas.

När vi jämför Axfast med MSCI fastighetsindex, så med undantag för det enskilda året 2022, har vi såväl under 2023 som under vilken tidsperiod vi än väljer under de senaste 10 åren skapat en totalavkastning väsentligt över marknadens genomsnitt, och detta oavsett om vi mäter oss med hela svenska fastighetsmarknaden eller med ett geografiskt jämförbart bestånd. Vårt fastighetsbestånd värderades till SEK xx,x mdr vid utgången av året och vi bibehåller vår låga skuldsättning.

Jag vill framföra styrelsens tack till våra engagerade medarbetare och till alla våra hyrestagare, och vi ser med tillförsikt an morgondagen och är ivrigt nyfikna på nya möjligheter under kommande år.

ALF GÖRANSSON, ORDFÖRANDE AXFAST