Axfast

Axfast årsrapport 2017: Recept på stadsutveckling

Styrelse Axfast 2017

Alf Göransson

Ordförande. Ledamot av styrelsen sedan 1993. VD i Axel Johnson Holding samt styrelseordförande i kapitalförvaltningsverksamheten AltoCumulus och i amerikanska Axel Johnson Inc., samt styrelseledamot i Axel Johnson AB. Tidigare VD och koncernchef i Axel Johnson AB (1979-2007) och bland annat ordförande i Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS). Utrikeshandelsföreningen (Sveriges Allmänna Exportförening) samt i Svensk Handel.

Antonia Ax:son Johnson

Ledamot av styrelsen sedan 2005. Styrelseordförande i Axel Johnson Holding AB och i Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse. Ledamot av styrelsen i Axel Johnson Inc. Axel Johnson AB och Axfood. Grundare och styrelseledamot i Axfoundation. Ledamot i i Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse för Allmännyttiga Ändamål, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien m. fl. samt hedersdoktor vid KTH.

Ingalill Berglund

Ledamot av styrelsen sedan 2016. Verkställande direktör och koncernchef från 1 september 2017 till 30 augusti 2018. Ledamot i bl a Scandic Hotels Group AB, Veidekke ASA, Kungsleden AB, Balco Group AB, Bonnier Fastigheter AB och Handelsbanken Regionbank Stockholm.

Johan Berfenstam

Ledamot av styrelsen sedan 2003. Verkställande direktör och koncernchef 2003-2017. Tjänstledig från 1 september 2017 till 30 augusti 2018.

Staffan Linde

Ledamot av styrelsen sedan 2001.