Axfast

Axfast årsrapport 2017: Recept på stadsutveckling

Hus som pratar med varandra pratar också med människor

Jag går längs Drottninggatan i Stockholm på väg från Handelshögskolan, min Alma Mater, mot Kungsgatan. Jag observerar husfasader och deras inverkan på gatubilden och på passerande människor. Jag tänker på vad som finns bakom fasaderna, på fastigheternas innehåll och funktion, på hur de talar med sin omgivning.

I hörnet av Drottninggatan och Kungsgatan ligger den byggnad, där Axfast har sitt huvudkontor. Den är omskapad under vårt ägande. Den har fått nytt innehåll och nytt liv – och till och med välkomnande konst i entrén.

Är det en slump att en så stor andel av Axfasts fastighetsbestånd nu ligger inom gångavstånd från huvudkontorsfastigheten? Jag tror inte det. Närheten har varit en nyckel och skapat möjligheten att successivt förvandla detta närliggande bestånd enligt en generalplan. PUB-huset har till exempel blivit Haymarket by Scandic och kvarteret Byggmästaren har fått nytt innehåll och nya funktioner. Och därmed har ett litet hörn av Stockholm förvandlats.

Närheten mellan huvudkontor och projekt har spelat roll, men stor roll har också förändringar i synsätt och tankar spelat. Det är inte en slump att nya ”buzzwords” inom arkitektur och stadsplanering är ”places” och ”spaces”. De beskriver en utvecklingsprocess från koncentration på byggnaders fasader och eventuellt innehåll till en insikt om att byggnader talar med sin omgivning och tillsammans med den skapar ”places” och ”spaces”. Om fastigheternas språk inte blir begripligt för människorna i staden fungerar inte stadens platser som de skall och borde.

Axfasts koncentration av en betydande del av sitt bestånd till en liten plats har gjort det möjligt för oss att skärpa och vidga vårt tänkande. Vi har kunnat gå från den enskilda fastigheten och dess möjligheter till ett helhetsgrepp. Vi har kunnat fråga oss hur våra fastigheter samspelar med varandra, med andra ägares fastigheter i vår närhet, med gatubild, med människornas behov, intressen och vardagsliv.

Vi har gett oss ut på en nyskapande resa. Det vi hittills har uträttat gör oss inspirerade att fortsätta på den inslagna vägen, allteftersom möjligheter erbjuder sig.

Vår mångårige och skicklige VD, Erik Lindvall, har i samråd med styrelsen tagit ett sabbatsår med början den 1 september 2017. Han har efterträtts av vår styrelsemedlem Ingalill Berglund. Jag vill gärna, å styrelsens vägnar, tacka vår företagsledning i vid bemärkelse och alla våra medarbetare för ett framgångsrikt 2017. Jag vill också framföra ett tack till mina engagerade och debattlystna kollegor i styrelsen. Utan den goda samarbetsanda som råder i Axfast hade vi inte varit där vi nu är, ”in a good place”. 

Göran Ennerfelt

Ordförande Axfast