Axfast

Axfast årsrapport 2017: Recept på stadsutveckling

Mat i centrum

Urbaniseringstrenden håller i sig. Fler och fler väljer att flytta till storstäderna. Här sker den största jobbtillväxten och här vill de flesta företag etablera sig, inte minst för att finna rätt medarbetare och kompetenser. Men det är också i storstäderna vi hittar den största mångfalden och ett variationsrikt utbud av kultur och samhällsfunktioner.

Runt om i världen finns goda exempel på stadsdelar och platser som upplevs trivsamma och attraktiva, men tyvärr också exempel på det omvända. I både gamla kvarter och helt nyutvecklade. Vad är det då som gör skillnaden? Vilka ingredienser behövs för att göra en plats så trivsam och levande att vi väljer just den före andra?

På den frågan finns inget enkelt eller generellt svar. Varje plats har sina egna specifika förutsättningar. Gestaltning och arkitektur påverkar naturligtvis både innehåll och upplevelser, men i slutändan är det verksamheterna och livet mellan husen som gör den stora skillnaden, som ger platsen sin själ. Med mix och mångfald, med innehåll som riktar sig utåt, skapas dynamik. Men många framgångsrika stadsutvecklingsprojekt har haft draghjälp av någon eller några katalysatorer. Av aktörer och verksamheter som på ett eller annat sätt satt sin prägel på ett område. Mat och kultur har stor betydelse för hur vi samlas och umgås och inte sällan har just dessa inslag haft en viktig roll att spela. Liknelsen ligger nära till hands – ett bra recept behöver fina råvaror, men utan härliga kryddor smakar inte grytan.

I det följande kan vi bland annat läsa om vad Keith McNallys restaurang Pastis innebar för utvecklingen av Meatpacking District på Manhattan. Vi kan också läsa – och varför inte se filmen här – om Björn Frantzéns ambitiösa restaurangsatsning i vår egen fastighet Bryggmästaren i Stockholm. Ingredienserna i en framgångsrik stadsutveckling må se olika ut men helt klart är att en ansvarsfull fastighetsägare med långsiktigt perspektiv kan göra stor skillnad genom väl avvägda investeringar och hyresgäster.

Fastigheter i utvalda lägen och
värdeskapande investeringar

Vår strategi att äga fastigheter i utvalda lägen i Stockholm – och att driva en aktiv fastighetsutveckling – har varit lyckosam. Hög efterfrågan på kontorslokaler och låga vakanser har drivit marknadshyrorna till toppnivåer.

I kombination med låga räntor och mycket investeringsvilligt kapital har det eldat på fastighetspriserna i Stockholm.

Under 2017 har Axfast fortsatt koncentrationen av sitt bestånd till Stockholmsregionen. Två logistikfastigheter i Göteborg såldes, motsvarande ett fastighetsvärde på ca 450 Mkr. Det gav oss förutsättningar att förvärva fastigheter där vi med värdeskapande investeringar kan bidra till stadsutvecklingen. Samtidigt är det en stor utmaning att hitta rätt affärsmöjligheter på en het marknad där många konkurrerar om samma objekt.

IPD Svenskt Fastighetsindex har under 34 år följt värdeutvecklingen i olika fastighetsbolag. Axfast tilldelades under 2017 den hedrande förstaplatsen som Best Performing Balanced Fund för treårsperioden 2014 – 2016, med en genomsnittlig totalavkastning på hela 16,3 procent. För 2017 uppgick den till 14,1 procent, att jämföras med index som blev 11,1 procent. Det visar att vi valt en långsiktigt framgångsrik strategi och att vi lyckats väl i vår förvaltning och fastighetsutveckling.

GAMLA KLARAKVARTER OCH
NYA AFFÄRSLANDSKAP

Arbetet med att utveckla kvarteren längs Gamla Brogatan har fortgått under 2017. Nya aktörer har slagit upp portarna i våra butikslokaler, och när Restaurang Frantzén öppnade i september mottogs den av strålande recensioner från både kunder och matskribenter. Under 2018 tilldelades Frantzén som första restaurang i Sverige tre stjärnor i Guide Michelin. Här bjuds en minst sagt fantastisk matupplevelse i nyrenoverade och annorlunda lokaler, högst upp i huset med utsikt över Stockholms takåsar. Sammantaget har våra satsningar från hotellet Haymarket vid Hötorget, över nya utåtvända butiker mot Drottninggatan och Gamla Brogatan, till Kafé Vetekatten och Restaurang Frantzén skapat en helt ny atmosfär med ökade flöden av människor.

Nu är dessa stora projekt i det närmaste avslutade och vi jobbar vidare för att hitta nya möjligheter. I strävan att vara en ansvarsfull fastighetsägare – att integrera miljö och hållbarhet i allt vi gör och att bidra till platserna vi är en del av – funderar vi över framtidens lösningar. Nya trender och arbetssätt har följt i digitaliseringens spår. Delningsekonomi, växande näthandel och snabba nyhetsflöden leder till nya verksamheter med nya affärsmodeller. Så vad kommer att göra morgondagens platser till vinnare? Inget är säkert, mer än att vi fortsätter samlas kring mat och det som ger oss kulturell näring.

Tack för i år och trevlig läsning!

Ingalill Berglund, VD Axfast