Axfast

Årsrapport 2017

Recept på stadsutveckling

Stadsutveckling är en skön konst som kräver sina fingertoppar. Det handlar mer om känsla än kalkyler, mer om att vara trädgårdsmästare än murare. Att utveckla en stadsdel är att sätta igång en dynamik där invånare, besökare och affärsidkare finner varandra och fyller kvarteren med liv. Det sker ofta genom små men avgörande katalysatorer. Inte sällan restauranger. Årets rapport berättar om två av dem, en hädangången och en nyfödd.