Axfast

Axfast årsrapport 2018: Miljöer för millennials

Styrelse Axfast 2018

Alf Göransson

Ordförande. Ledamot av styrelsen sedan 1993. VD i Axel Johnson Holding samt styrelseordförande i kapitalförvaltningsverksamheten AltoCumulus och i amerikanska Axel Johnson Inc., samt styrelseledamot i Axel Johnson AB. Tidigare VD och koncernchef i Axel Johnson AB (1979-2007) och bland annat ordförande i Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS). Utrikeshandelsföreningen (Sveriges Allmänna Exportförening) samt i Svensk Handel.

Antonia Ax:son Johnson

Ledamot av styrelsen sedan 2005. Styrelseordförande i Axel Johnson Holding AB och i Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse. Ledamot av styrelsen i Axel Johnson Inc. Axel Johnson AB och Axfood. Grundare och styrelseledamot i Axfoundation. Ledamot i i Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse för Allmännyttiga Ändamål, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien m. fl. samt hedersdoktor vid KTH.

Caroline Berg

Ledamot av styrelsen sedan 2012. Styrelseordförande i Axel Johnson AB och Martin & Servera. Vice ordförande för Nordstjernan. Ledamot i Dustin, Axfood, Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse och Handelshögskolans Advisory Board. Styrelseordförande i Erik och Göran Ennerfelts fond för svensk ungdoms internationella studier.

Ingalill Berglund

Ledamot av styrelsen sedan 2016. Verkställande direktör och koncernchef från 1 september 2017 till 30 augusti 2018. Ledamot i bl a Scandic Hotels Group AB, Veidekke ASA, Kungsleden AB, Balco Group AB, Bonnier Fastigheter AB och Handelsbanken Regionbank Stockholm.

Johan Berfenstam

Verkställande direktör och koncernchef 2003-2017. Ledamot av styrelsen sedan 2003.

Johan Fant

Ledamot av styrelsen sedan 2018. VD AltoCumulus AB. Tidigare CFO Axel Johnson AB, CFO Boliden AB, CFO ASSA ABLOY AB och ledande befattningar i Electrolux AB och Ericsson AB. Styrelseledamot i bland annat Dustin AB, Novax AB och Perlavita AB. Tidigare styrelseledamot i Axel Johnson International AB, Martin & Servera AB, Åhléns AB och Svensk Bevaknings Tjänst AB.

Fredrik Wirdenius

Ledamot av styrelsen sedan 2018. Styrelseordförande i Loomis AB och styrelseledamot i Hexpol AB, Axel Johnson Inc USA, Sweco AB och Attendo AB. Styrelseledamot i Melker Schörling AB samt Sandberg Development Group. Tidigare VD och Koncernchef i Securitas AB 2007-2018 och NCC AB 2001-2007