Axfast

Axfast årsrapport 2018: Miljöer för millennials

Fastighetsförteckning

UTHYRNINGSBAR YTA (KVM) / LOKALTYP
Kommun Adress Fastighetsbeteckning Bostäder Handel Kontor Hotell Lager/Logistik Övrigt Garage/P-hus Total yta (exkl. garage) Byggnadsår Taxerings-värde Tkr
Haninge Dåntorpsvägen Jordbromalm 3:3 263 32 781 33 044 2016 163 978
Haninge Lillsjövägen Jordbromalm 4:8 486 23 290 23 776 2012 / 2013 137 425
Stockholm Kungsgatan 57, Klara Norra Kyrkog. 23 mfl Boken 6 1 795 7 781 470 8 10 054 1750/1897/1927/1987 494 631
Stockholm Kungsg. 53, Gamla Brog. 28-30 mfl Bryggmästaren 5 998 7 464 96 8 558 1750/1880/1980/1984/2003/2013 415 971
Stockholm Gamla Brog. 32, Klara Norra Kyrkog. 24 Bryggmästaren 6 532 966 20 131 1 649 1880/1912 58 000
Stockholm Kungsg. 55, Klara Norra Kyrkog. 26-28 Bryggmästaren 7 1 577 3 959 332 98 5 966 1880/2016 191 584
Stockholm Jakobs Torg 5, Jakobsgatan 1 Jakob Mindre 5 1 760 362 2 122 1894/1926/1979/1986 55 200
Stockholm Gustav Adolfs Torg 11-20, Regeringsg 4-6 mfl Jakob Mindre 11 559 6 707 637 7 903 1914/2012 365 000
Stockholm Nytorgsgatan 11 A-B Mäster Mikael 21 1 891 25 74 109 72 2 099 1839/1883/1928/1993 57 089
Stockholm Skeppsbron 34 - 36 Phoebus 10 328 1 949 145 2 422 1676/1700/2002/2016 67 604
Stockholm Vasagatan 40 Pilen 18 422 2 184 154 2 760 1889/1936/2006 150 000
Stockholm Sergelgatan 1 Sporren 16 6 333 5 770 298 1 026 656 13 427 1961/2007 691 000
Stockholm Tulegatan 15-19, Kungstensg. 18-20 mfl Taktäckaren 2 2 207 215 19 425 342 1 227 2 500 23 416 1896/2001/2003 705 000
Stockholm Hötorget 15, Kungsgatan 47 Torgvågen 7 3 929 16 085 60 20 074 1916/1925/1994/2007/2015 1 175 080
Stockholm Karlavägen 85 Vedbäraren 18 3 552 3 552 1912/2007 128 000
Stockholm Norrlandsgatan 20 Vildmannen 10 790 2 218 102 3 110 1888/1992 156 000
Stockholm Drottninggatan 78 Vinkelhaken 9 1 096 1 722 17 2 835 1913-1915/2005 151 000
Stockholm Grev Turegatan 18 Riddaren 16 535 607 1 285 278 2 705 1869/2006 94 573
Upplands Väsby Finnvids väg 1 Nedra Runby 1:57 2 215 2 215 2002 16 800
Uppsala Vaksalagatan 3 Dragarbrunn 23:1 1 689 702 0 2 391 1965 36 200
Uppsala Stora Torget 5 Dragarbrunn 23:3 8 187 1 804 9 991 1961/1974/2015 268 000
Totalt 8 513 30 696 59 055 24 186 58 325 3 021 3 228 184 069 5 578 135