Axfast

Axfast årsrapport 2018: Miljöer för millennials

En generation hyresgäster med 1930-talets värderingar i huvudet och morgondagens AI-teknik i händerna – hur vill millennials egentligen ha det på jobbet?


Stockholm, Stockholm, stad i världen

Årets rapport handlar om Stockholm och trender i vår fastighetsmarknad. I fokus står det faktum att 80- och 90-talisterna nu är den största generationen i arbetslivet. För att förstå vad det betyder har vi gjort en djupdykning i deras tankevärld och beteendemönster. Vad som driver dem och vad som skiljer dem från tidigare generationer. Den som läser rapporten kommer snart inse att svaret är långt ifrån ”business as usual”.

Vad krävs för att vår stad ska attrahera den globala talang vi är så beroende av idag? Vilka teknologier kommer att vara styrande i framtiden? Hur mycket kommer coworking att växa och hur mycket kommer det att förändra tankesättet i mer traditionella kontor? Förändringar sker snabbt idag, miljömedvetenheten ökar och förutsättningar för ett företag kan förändras snabbare än vad en långsam ledning kan förstå.

Vår låga räntenivå, styrkan i ekonomin, gör att det är en fortsatt het fastighetsmarknad vi befinner oss i. Vad kommer att hända när vi nu går in i en svagare konjunktur? Bostadsmarknaden har tagit stryk under året och det klondyke som många bostadsutvecklare levt i har hastigt förändrats med fallande priser och stoppade projekt som följd.

Vad händer med handeln och hur ska fastighetsägarna anpassa sig till nya förutsättningar med förändrade lokalbehov?Idag ser man inga tecken på att kontorsmarknaden kommer att ta stryk men vi tror att en korrigering på yielder och hyror sker på sikt. Coworking-aktörer tar över lediga ytor och betalar rekordhyror som driver upp förväntan på hyresnivåer. Är det hållbart? Vår rapport leder in i några av alla dessa frågor om vad som händer i vår bransch, på vår hemmamarknad. Och den gör det som sagt genom en generationslins. Vi hoppas att den ger dig några spännande tankar och idéer.

Att förstå vår marknad genom att titta på omvärlden har vi gjort i många år nu. Fastighetsbranschen är förvisso lokal, men investeringsmarknaden är internationell. Vilka faktorer gör den svenska marknaden fortsatt intressant? Vad kommer att hända med Europas konjunktur, Brexit, Trump, Kina, Saudiarabien, Ryssland, IS, klimatförändringarna etcetera? Vi kan konstatera att vi befinner oss i en volatil, spännande tid där vi försöker driva ett hållbart företag. Närvaro och medvetenhet är nyckelord för en fortsatt positiv utveckling för Axfast.

Har 2018 svarat upp på våra fyra grundpelare?


Projekt- och fastighetsutveckling

Vi har förvärvat två fastigheter i Stockholm där vi under 2019 kommer att bedriva genomgripande ombyggnadsprojekt. Vi har fortsatt vår förädlingsresa och sålt två färdigutvecklade fastigheter i landet. Vi förbättrar i hela vårt bestånd och värdeutvecklingen är imponerande.

Fastigheter med bästa möjliga läge

Efter årets förvärv och försäljningar koncentreras vår portfölj till Stockholm. Vårt förvärvsfokus ligger fortsatt på Stockholms innerstad där utbudet är fortsatt begränsat.

Långsiktigt miljötänkande

Vi fortsätter att förbättra fastigheternas energistatus för att sänka vår totala klimatpåverkan i hela beståndet. Vi har påbörjat en miljöcertifiering där vi kommer att certifiera varje fastighet under de kommande tre åren. Vi får i certifieringarna ett stöd i våra dagliga beslut och i vår långsiktiga planering av fastigheternas utveckling.

POSITIV FÖRÄNDRINGSKRAFT I DET SAMHÄLLE VI ÄR EN DEL AV

Vårt arbete med att förändra området kring Gamla Brogatan, Drottninggatan och Hötorget fortsätter. Målet är att stärka platsen med intressanta inslag av mötesplatser. Nya butiker har öppnat och omdaningen av Gamla Brogatan går framåt, om än sakta.

Vi utvecklar bolaget och följer vår affärsplan. Jag kan konstatera att det hänt en del under de senaste åren och vi är nu ett finansiellt starkt bolag rustat för framtiden.

Välkommen på ett besök. Och kontakta oss gärna för en konstvandring i våra entréer, där vi nu har nya verk som väcker tankar och ger perspektiv på omvärlden. Vi hoppas att de, liksom årets rapport, ska leda till intressanta samtal om vår tid.

Trevlig läsning!

Erik Lindvall, VD Axfast