Axfast

Artiklar från år 2016:

nyöppning designtorget

Idag den 28 april nyöppnar Designtorget på Kungsgatan sin butik. Designtorgets omfattande varumärkesresa påbörjades för drygt två år sedan. Ett helt nytt butikskoncept och varumärkesidentitet har tagits fram. Designtorgets kommande uppgift blir att vara en inkubator för ny svensk form. 28 april öppnar Designtorget upp sin helt nya butik på Kungsgatan. I över 20 år har Designtorget varit en leverantör av svensk design och formgivning, i en bransch under konstant utveckling och hård konkurrens. Det som Designtorget nu presenterar är i vissa delar en återgång till ursprunget, men också en utveckling för att ytterligare stärka sin position som navet för ny svensk formgivning och design. Genom en tydligare profil med produkter av god kvalitet, hög designgrad och även ett eget utvecklat produktsortiment tar Designtorget ny mark. Designtorget utvecklar också fler nära samarbeten med spännande och intressanta formgivare för att skapa ett mer unikt sortiment. Designtorget har en stark tradition att bygga vidare på då de under åren har introducerat mer än 6000 olika formgivares produkter. Fler butiker som Designtorget öppnar med sitt nya koncept är på Kulturhuset i Stockholm, Arlanda Flygplats, Malmö, Uppsala och Designtorgets helt nya e-handelsplats.Läs mer

Idag den 28 april nyöppnar Designtorget på Kungsgatan sin butik. Designtorgets omfattande varumärkesresa påbörjades för drygt två år sedan. Ett helt nytt butikskoncept och varumärkesidentitet har tagits fram. Designtorgets kommande uppgift blir att vara en inkubator för ny svensk form. 28 april öppnar Designtorget upp sin helt nya butik på Kungsgatan. I över 20 år har Designtorget varit en leverantör av svensk design och formgivning, i en bransch under konstant utveckling och hård konkurrens. Det som Designtorget nu presenterar är i vissa delar en återgång till ursprunget, men också en utveckling för att ytterligare stärka sin position som navet för ny svensk formgivning och design. Genom en tydligare profil med produkter av god kvalitet, hög designgrad och även ett eget utvecklat produktsortiment tar Designtorget ny mark. Designtorget utvecklar också fler nära samarbeten med spännande och intressanta formgivare för att skapa ett mer unikt sortiment. Designtorget har en stark tradition att bygga vidare på då de under åren har introducerat mer än 6000 olika formgivares produkter. Fler butiker som Designtorget öppnar med sitt nya koncept är på Kulturhuset i Stockholm, Arlanda Flygplats, Malmö, Uppsala och Designtorgets helt nya e-handelsplats.Läs mer

logistikprojekt jordbromalm - lägesrapport v. 11-12

Vecka 11Markentreprenören har färdigställt plintgropar i linje A-B,19-34 samt P-Q,19-26De har även terrasserat längs med lastgården på nordvästra sidan.Takmontören har fortsatt sina arbeten och hyresgästen till lokal 6 har snart tak över huvudet.HDF-montören har foggjutit mellan HDF elementen.Elektriker kom till platsen för att göra genomföringar i takplåten innan det taktäcktes. Vecka 12Markentreprenören har återfyllt runt plintar, gjort plintgropar i etapp 2, lagt ner radonrör och täckt med bärlager i etapp 2.Under denna vecka har betongentreprenören format plintar och lagt ner armering i linje A-B, 19-34Taktäckare är på plats och börjar täcka plåten med isolering, plast och takduk.Under måndagen denna vecka kom massiva sockelelement som monterats längs med linje 1 och Q.Läs mer

Vecka 11Markentreprenören har färdigställt plintgropar i linje A-B,19-34 samt P-Q,19-26De har även terrasserat längs med lastgården på nordvästra sidan.Takmontören har fortsatt sina arbeten och hyresgästen till lokal 6 har snart tak över huvudet.HDF-montören har foggjutit mellan HDF elementen.Elektriker kom till platsen för att göra genomföringar i takplåten innan det taktäcktes. Vecka 12Markentreprenören har återfyllt runt plintar, gjort plintgropar i etapp 2, lagt ner radonrör och täckt med bärlager i etapp 2.Under denna vecka har betongentreprenören format plintar och lagt ner armering i linje A-B, 19-34Taktäckare är på plats och börjar täcka plåten med isolering, plast och takduk.Under måndagen denna vecka kom massiva sockelelement som monterats längs med linje 1 och Q.Läs mer

logistikprojekt jordbromalm - lägesrapport v. 9-10

Vecka 9Markentreprenören fortsatte med radonrör, återfyllning av plintar och förberedelser i etapp 2.Alla plintar till ”huvudbyggnaden” i etapp 1 blev klara och betongentreprenören började med tillverkning av armeringsnät till etapp 2, samt kvarvarande plintar till entréer.Stommontören fortsatte resa pelare/takstolar och hade i slutet på veckan bara 2 linjer kvar att resa.Under onsdagen började montaget av håldäcksbjälklaget. Redan på torsdag kväll var de färdiga med entresolen i sydost. Vecka 10Markentreprenören har terrasserat längst med den nordvästra lastgården samtidigt som mycket material har bortforslats. De har även påbörjat arbeten med plintar i etapp 2.Betongentreprenören har fortsatt med förberedande arbeten till etapp 2.På tisdagen lades det sista håldäcket på plats till entresolen på den nordvästra sidan.Stommontören monterar omfattningar till portar och fönster och väntas bli klara denna veckan.Takmontören påbörjade sina arbeten denna vecka och har monterat 4000 kvm takplåt.Läs mer

Vecka 9Markentreprenören fortsatte med radonrör, återfyllning av plintar och förberedelser i etapp 2.Alla plintar till ”huvudbyggnaden” i etapp 1 blev klara och betongentreprenören började med tillverkning av armeringsnät till etapp 2, samt kvarvarande plintar till entréer.Stommontören fortsatte resa pelare/takstolar och hade i slutet på veckan bara 2 linjer kvar att resa.Under onsdagen började montaget av håldäcksbjälklaget. Redan på torsdag kväll var de färdiga med entresolen i sydost. Vecka 10Markentreprenören har terrasserat längst med den nordvästra lastgården samtidigt som mycket material har bortforslats. De har även påbörjat arbeten med plintar i etapp 2.Betongentreprenören har fortsatt med förberedande arbeten till etapp 2.På tisdagen lades det sista håldäcket på plats till entresolen på den nordvästra sidan.Stommontören monterar omfattningar till portar och fönster och väntas bli klara denna veckan.Takmontören påbörjade sina arbeten denna vecka och har monterat 4000 kvm takplåt.Läs mer

logistikprojekt jordbromalm - lägesrapport v. 5-6

Betongentreprenören började med sina arbeten på måndagen vecka 5. De började med att veckan med att mäta in sina prefabricerade formar och sedan lägga i armeringen och ingjutningsgodsen. Efter det har de gjutit ca 60 plintar.Under vecka 5 har markentreprenören fortsatt med utgrävning för plintgropar, samtschaktning av matjord i etapp 2. Montagevägar, nedgrävning av tomrör för tillfälliga elskåp, sänkning av marknivå och plintgropar har gjorts under vecka 6.Framdriften går enligt tidplanen då betongentreprenören snart ska börja med plintar imittendelen och stommen ska resas enligt tidplan.Läs mer

Betongentreprenören började med sina arbeten på måndagen vecka 5. De började med att veckan med att mäta in sina prefabricerade formar och sedan lägga i armeringen och ingjutningsgodsen. Efter det har de gjutit ca 60 plintar.Under vecka 5 har markentreprenören fortsatt med utgrävning för plintgropar, samtschaktning av matjord i etapp 2. Montagevägar, nedgrävning av tomrör för tillfälliga elskåp, sänkning av marknivå och plintgropar har gjorts under vecka 6.Framdriften går enligt tidplanen då betongentreprenören snart ska börja med plintar imittendelen och stommen ska resas enligt tidplan.Läs mer

haymarket vid hötorget börjar tar form

I fastigheten Torgvågen 7 (PUB-huset) pågår just nu ett hotell- och handelsprojekt som kommer att bidra till en positiv utveckling av torg- och gatumiljön i området kring Hötorget. Nu skapas mer liv och rörelse i området genom att handeln utvecklas mot Drottninggatan och hotellet görs mer synligt och tillgängligt mot Hötorget. Hotell- och restaurangverksamheten ökar även mängden människor som rör sig i området under fler av dygnets timmar. Det ger en ökad trygghet i området, som av många idag upplevs som kalt och ödsligt när butikerna stänger för dagen, vilket pekas ut som önskvärt i visionsarbetet för Stockholm City 2030. Hotellprojektet kommer att vara klart under våren 2016 då Scandic öppnar sitt första signaturhotell Haymarket på totalt ca 16 500 m², innehållande 400 rum samt 3 000 m² restaurang, bar, café och eventytor. ”Haymarket ska bli Stockholms första hotellklassiker på decennier och ett av Sveriges få riktiga landmarkhotell. Med inspiration från ett 1920-tal då allt var möjligt bjuder Haymarket in 2020-talets urbana publik till en gränslös mashup mellan en riktig hotellklassiker med inspiration från husets historia och hotellet som en social mötesplats & eventscen inom film, mode, design och kultur. Inte som en museal pastisch utan som en varm omtolkning av ett bevarat gammalt inom ramen för något nytt. Historiskt utanpå, tidlöst på insidan och med en själ som är absolut samtid.” - citat Haymarket by Scandic Under 2016 färdigställer AxFast även fyra nya flagshipbutiker längs Drottninggatan. Zara Home öppnar sin tredje butik i Sverige under våren och brittiska klädeskedjan River Island öppnar sin nya butik hösten 2016. Vidare gör Varner-Gruppen en storsatsning med Cubus första flagshipbutik i Stockholm City som öppnar våren 2016 bredvid kosmetikkedjan Kicks butik på Drottninggatan.Läs mer

I fastigheten Torgvågen 7 (PUB-huset) pågår just nu ett hotell- och handelsprojekt som kommer att bidra till en positiv utveckling av torg- och gatumiljön i området kring Hötorget. Nu skapas mer liv och rörelse i området genom att handeln utvecklas mot Drottninggatan och hotellet görs mer synligt och tillgängligt mot Hötorget. Hotell- och restaurangverksamheten ökar även mängden människor som rör sig i området under fler av dygnets timmar. Det ger en ökad trygghet i området, som av många idag upplevs som kalt och ödsligt när butikerna stänger för dagen, vilket pekas ut som önskvärt i visionsarbetet för Stockholm City 2030. Hotellprojektet kommer att vara klart under våren 2016 då Scandic öppnar sitt första signaturhotell Haymarket på totalt ca 16 500 m², innehållande 400 rum samt 3 000 m² restaurang, bar, café och eventytor. ”Haymarket ska bli Stockholms första hotellklassiker på decennier och ett av Sveriges få riktiga landmarkhotell. Med inspiration från ett 1920-tal då allt var möjligt bjuder Haymarket in 2020-talets urbana publik till en gränslös mashup mellan en riktig hotellklassiker med inspiration från husets historia och hotellet som en social mötesplats & eventscen inom film, mode, design och kultur. Inte som en museal pastisch utan som en varm omtolkning av ett bevarat gammalt inom ramen för något nytt. Historiskt utanpå, tidlöst på insidan och med en själ som är absolut samtid.” - citat Haymarket by Scandic Under 2016 färdigställer AxFast även fyra nya flagshipbutiker längs Drottninggatan. Zara Home öppnar sin tredje butik i Sverige under våren och brittiska klädeskedjan River Island öppnar sin nya butik hösten 2016. Vidare gör Varner-Gruppen en storsatsning med Cubus första flagshipbutik i Stockholm City som öppnar våren 2016 bredvid kosmetikkedjan Kicks butik på Drottninggatan.Läs mer

axfast utvecklar området kring hötorget och norra klara

Under de senaste åren har AxFast förvärvat flera fastigheter i området kring Hötorget och Norra Klara med målsättningen att göra kvarteren mer levande, välkomnande och attraktiva för stadens invånare och besökare. Det är ett långsiktigt stadsutvecklingsprojekt som vi driver i samarbete med Stockholm Stad och övriga fastighetsägare. Totalt äger AxFast sex fastigheter i området mellan Hötorget och Vasagatan med en area på ca 40 000 m². Hösten 2012 förvärvade AxFast kvarteret Bryggmästaren 5-7 i centrala Stockholm. Ett och ett halvt år senare togs det första steget i omdaningen av kvarteret genom att den nya hotellkedjan HTL Hotels slog upp portarna till sitt nya hotell på 7 500 m². Hotellet innehåller 274 rum, restaurang, bar och uteservering. Restaurangen har blivit en attraktiv lunchdestination för arbetande i området och en plats för informella affärsmöten. En viktig del av samarbetet med HTL har varit att göra de inre delarna av kvarteret mer levande genom att aktivera gårdsmiljöer som tidigare varit stängda för allmänheten samt att möjliggöra accessvägar mellan Kungsgatan och Gamla Brogatan. Intill HTL på Kungsgatan etablerar Blueberry sitt hälsokoncept våren 2016. I kvarteret Bryggmästaren pågår för närvarande utveckling och modernisering av butikslokalerna längs Gamla Brogatan. Ambitionen för butikerna har varit att komplettera kvarterets stora dragare, Vetekatten och HTL, med ett nytt butiksutbud. I oktober 2015 öppnade SOLO en ny konceptbutik bredvid d.brand och Juiceverket och i februari 2016 öppnar Grandpa sin nya etablering på Gamla Brogatan. Just nu pågår uthyrningen av den sista butikslokalen på Gamla Brogatan. I vår fastighet Pilen 18 i hörnet Gamla Brogatan/Vasagatan har Waynes Coffee och Dunkin Donuts etablerat sina cafékoncept. Under 2014 förvärvade AxFast ännu en fastighet i området, Torgvågen 7 (PUB-huset). Där pågår nu ett hotell- och handelsprojekt som ytterligare kommer att bidra till en positiv utveckling av torg- och gatumiljön i området. Nu skapas mer liv och rörelse i området genom att handeln utvecklas mot Drottninggatan och hotellet görs mer synligt och tillgängligt mot Hötorget. Hotellverksamheten ökar även mängden människor som rör sig i området under fler av dygnets timmar. Det ger en ökad trygghet i området, som av många idag upplevs som kalt och ödsligt när butikerna stänger för dagen, vilket pekas ut som önskvärt i visionsarbetet för Stockholm City 2030. Hotellprojektet kommer att vara klart i maj 2016 då Scandic öppnar sitt första signaturhotell Haymarket mot Hötorget tillsammans med restauranger, barer och caféer. ”Haymarket ska bli Stockholms första hotellklassiker på decennier och ett av Sveriges få riktiga landmarkhotell. Med inspiration från ett 1920-tal då allt var möjligt bjuder Haymarket in 2020-talets urbana publik till en gränslös mashup mellan en riktig hotellklassiker med inspiration från husets historia och hotellet som en social mötesplats & eventscen inom film, mode, design och kultur. Inte som en museal pastisch utan som en varm omtolkning av ett bevarat gammalt inom ramen för något nytt. Historiskt utanpå, tidlöst på insidan och med en själ som är absolut samtid.” Under 2016 färdigställer AxFast även fyra nya flagshipbutiker längs Drottninggatan. Zara Home öppnar sin tredje butik i Sverige under våren och brittiska klädeskedjan River Island öppnar sin nya butik hösten 2016. Vidare gör Varner-Gruppen en storsatsning med Cubus första flagshipbutik i Stockholm City som öppnar våren 2016 bredvid kosmetikkedjan Kicks butik på Drottninggatan. I vår fastighet Vinkelhaken 9, belägen i hörnet Kungsgatan / Drottninggatan, öppnade G-star våren 2014 och hösten 2015 etablerade Monki en ny flagshipbutik i två våningar, där plan +1 tidigare varit kontorslokaler. Sammanfattningsvis har området sedan 2012 tillförts två nya hotell på totalt 23 500 m² och tretton nya butikskoncept på totalt 6 200 m². Vår förhoppning är att dessa nyetableringar ska bidra till att succesivt göra området mer levande, välkomnande och attraktivt för stadens invånare och besökare lagom till när Citybanan öppnar 2017. I uthyrningsprocessen gällande nya butiksetableringar i området har vi samarbetat med Mind Retail för bearbetning av internationella och nationella retailers.Läs mer

Under de senaste åren har AxFast förvärvat flera fastigheter i området kring Hötorget och Norra Klara med målsättningen att göra kvarteren mer levande, välkomnande och attraktiva för stadens invånare och besökare. Det är ett långsiktigt stadsutvecklingsprojekt som vi driver i samarbete med Stockholm Stad och övriga fastighetsägare. Totalt äger AxFast sex fastigheter i området mellan Hötorget och Vasagatan med en area på ca 40 000 m². Hösten 2012 förvärvade AxFast kvarteret Bryggmästaren 5-7 i centrala Stockholm. Ett och ett halvt år senare togs det första steget i omdaningen av kvarteret genom att den nya hotellkedjan HTL Hotels slog upp portarna till sitt nya hotell på 7 500 m². Hotellet innehåller 274 rum, restaurang, bar och uteservering. Restaurangen har blivit en attraktiv lunchdestination för arbetande i området och en plats för informella affärsmöten. En viktig del av samarbetet med HTL har varit att göra de inre delarna av kvarteret mer levande genom att aktivera gårdsmiljöer som tidigare varit stängda för allmänheten samt att möjliggöra accessvägar mellan Kungsgatan och Gamla Brogatan. Intill HTL på Kungsgatan etablerar Blueberry sitt hälsokoncept våren 2016. I kvarteret Bryggmästaren pågår för närvarande utveckling och modernisering av butikslokalerna längs Gamla Brogatan. Ambitionen för butikerna har varit att komplettera kvarterets stora dragare, Vetekatten och HTL, med ett nytt butiksutbud. I oktober 2015 öppnade SOLO en ny konceptbutik bredvid d.brand och Juiceverket och i februari 2016 öppnar Grandpa sin nya etablering på Gamla Brogatan. Just nu pågår uthyrningen av den sista butikslokalen på Gamla Brogatan. I vår fastighet Pilen 18 i hörnet Gamla Brogatan/Vasagatan har Waynes Coffee och Dunkin Donuts etablerat sina cafékoncept. Under 2014 förvärvade AxFast ännu en fastighet i området, Torgvågen 7 (PUB-huset). Där pågår nu ett hotell- och handelsprojekt som ytterligare kommer att bidra till en positiv utveckling av torg- och gatumiljön i området. Nu skapas mer liv och rörelse i området genom att handeln utvecklas mot Drottninggatan och hotellet görs mer synligt och tillgängligt mot Hötorget. Hotellverksamheten ökar även mängden människor som rör sig i området under fler av dygnets timmar. Det ger en ökad trygghet i området, som av många idag upplevs som kalt och ödsligt när butikerna stänger för dagen, vilket pekas ut som önskvärt i visionsarbetet för Stockholm City 2030. Hotellprojektet kommer att vara klart i maj 2016 då Scandic öppnar sitt första signaturhotell Haymarket mot Hötorget tillsammans med restauranger, barer och caféer. ”Haymarket ska bli Stockholms första hotellklassiker på decennier och ett av Sveriges få riktiga landmarkhotell. Med inspiration från ett 1920-tal då allt var möjligt bjuder Haymarket in 2020-talets urbana publik till en gränslös mashup mellan en riktig hotellklassiker med inspiration från husets historia och hotellet som en social mötesplats & eventscen inom film, mode, design och kultur. Inte som en museal pastisch utan som en varm omtolkning av ett bevarat gammalt inom ramen för något nytt. Historiskt utanpå, tidlöst på insidan och med en själ som är absolut samtid.” Under 2016 färdigställer AxFast även fyra nya flagshipbutiker längs Drottninggatan. Zara Home öppnar sin tredje butik i Sverige under våren och brittiska klädeskedjan River Island öppnar sin nya butik hösten 2016. Vidare gör Varner-Gruppen en storsatsning med Cubus första flagshipbutik i Stockholm City som öppnar våren 2016 bredvid kosmetikkedjan Kicks butik på Drottninggatan. I vår fastighet Vinkelhaken 9, belägen i hörnet Kungsgatan / Drottninggatan, öppnade G-star våren 2014 och hösten 2015 etablerade Monki en ny flagshipbutik i två våningar, där plan +1 tidigare varit kontorslokaler. Sammanfattningsvis har området sedan 2012 tillförts två nya hotell på totalt 23 500 m² och tretton nya butikskoncept på totalt 6 200 m². Vår förhoppning är att dessa nyetableringar ska bidra till att succesivt göra området mer levande, välkomnande och attraktivt för stadens invånare och besökare lagom till när Citybanan öppnar 2017. I uthyrningsprocessen gällande nya butiksetableringar i området har vi samarbetat med Mind Retail för bearbetning av internationella och nationella retailers.Läs mer

projekt uppsala slutfas

Uppsala projektet är inne i slutfasen och samtliga ytor är nu uthyrda. Kontorshyresgäster: - Hansoft - WSP kontor inflytt 1/5 Butikshyresgäster - Åhlens - Stadium - Designtorget - SkiTotal inflytt 1/4Läs mer

Uppsala projektet är inne i slutfasen och samtliga ytor är nu uthyrda. Kontorshyresgäster: - Hansoft - WSP kontor inflytt 1/5 Butikshyresgäster - Åhlens - Stadium - Designtorget - SkiTotal inflytt 1/4Läs mer

martin & serveras nya logistikanläggning i umeå

Martin & Serveras nya logistikanläggning i Umeå är nu färdigställd och inflyttad. Projektet påbörjades hösten 2014 och innehåller totalt 23 000 kvm fördelat på: -          ca 8 000 kvm kyl -          ca 7 200 kvm kolonial -          ca 4 500 kvm frys -          ca 2 700 kvm kontorLäs mer

Martin & Serveras nya logistikanläggning i Umeå är nu färdigställd och inflyttad. Projektet påbörjades hösten 2014 och innehåller totalt 23 000 kvm fördelat på: -          ca 8 000 kvm kyl -          ca 7 200 kvm kolonial -          ca 4 500 kvm frys -          ca 2 700 kvm kontorLäs mer

axfast säljer orgelpipan 4 i stockholm

AxFast säljer via en bolagsaffär tomträtten till kontorsfastigheten Orgelpipan 4 i Stockholm. Försäljningspriset uppgår till 340 Mkr. Köpare är Klövern som tillträder fastigheten den 5 april 2016.   Fastigheten omfattar en total uthyrningsbar yta om cirka 4 500 kvm och är näst intill fullt uthyrd.   AxFast har i försäljningen använt sig av CBRE och DLA Piper som rådgivare.Läs mer

AxFast säljer via en bolagsaffär tomträtten till kontorsfastigheten Orgelpipan 4 i Stockholm. Försäljningspriset uppgår till 340 Mkr. Köpare är Klövern som tillträder fastigheten den 5 april 2016.   Fastigheten omfattar en total uthyrningsbar yta om cirka 4 500 kvm och är näst intill fullt uthyrd.   AxFast har i försäljningen använt sig av CBRE och DLA Piper som rådgivare.Läs mer

Nyhetsarkiv Sid