Axfast

Axfast är en koncern inom Axel Johnson Gruppen. Vi äger kommersiella fastigheter på platser med stark ekonomisk tillväxt. Noga utvalda lägen som vi vill göra ännu attraktivare – på många olika plan. Familjeföretaget Axel Johnson grundades redan 1873 och drivs nu i fjärde och femte generationen av Antonia Ax:son Johnson med familj. För oss är det viktigt att vara en positiv förändringskraft i det samhälle vi är en del av. Ett engagemang som vilar tryggt på våra fyra grundpelare:

Fastigheter med bästa möjliga läge

Vår verksamhet är koncentrerad till några få orter där vi äger och utvecklar fastigheter för kontor, handel, hotell, logistik samt bostäder.

Hållbart företagande

Axfast tänker hållbart och långsiktigt. Det är naturligt med den historik och den position i näringslivet som Axel Johnson Grup- pen har. Vi arbetar vi kontinuerligt för ständigt minskad miljöbelastning och för att på olika sätt bidra till samhällsutvecklingen.

Projekt- och fastighetsutveckling

Genom en aktiv fastighetsutveckling skapar vi både tillväxt, attraktiva fastigheter och nöjda kunder. Tillsammans med kunder och samarbetspartners optimerar vi våra fastigheter för de verksamheter som ska bedrivas där. Det är ett centralt inslag i vår affär.

Positiv förändringskraft

Vi vill ge nytt liv till de platser där vi verkar. Vårt engagemang sträcker sig ofta längre än våra fastigheter och vi vill vara en positiv förändringskraft i det samhälle vi är en del av.