Axfast

Artiklar från år 2012:

lelo ny hyresgäst på birger jarlsgatan 22

Vi hälsar Lelo välkomna till sina nya lokaler på Birger Jarlsgatan 22. LELO är världens ledande designer varumärke för intima livsstilsprodukter. Läs mer: http://sv.lelo.comLäs mer

Vi hälsar Lelo välkomna till sina nya lokaler på Birger Jarlsgatan 22. LELO är världens ledande designer varumärke för intima livsstilsprodukter. Läs mer: http://sv.lelo.comLäs mer

axfast säljer verdandi 9 i stockholm

AxFast säljer bostadsfastigheten Verdandi 9 på Torsgatan i Stockholm. Fastigheten uppfördes kring 1920-talets mitt och omfattar 1 401m² bostadsarea. Köparen tillträdde fastigheten den 30:e november.Läs mer

AxFast säljer bostadsfastigheten Verdandi 9 på Torsgatan i Stockholm. Fastigheten uppfördes kring 1920-talets mitt och omfattar 1 401m² bostadsarea. Köparen tillträdde fastigheten den 30:e november.Läs mer

årets kundundersökning

Tack alla som svarade på årets Kundundersökning. Ni hjälpte till att bidra med 5350 kr till Unicef för inköp av fältprodukter som räddar och förändrar barns liv. Vi vill också tacka för alla kommentarer och synpunkter som inkom i enkäten, vi kommer att ha detta som underlag för vårt förbättringsprogam under nästa år, 2013. Tack!Läs mer

Tack alla som svarade på årets Kundundersökning. Ni hjälpte till att bidra med 5350 kr till Unicef för inköp av fältprodukter som räddar och förändrar barns liv. Vi vill också tacka för alla kommentarer och synpunkter som inkom i enkäten, vi kommer att ha detta som underlag för vårt förbättringsprogam under nästa år, 2013. Tack!Läs mer

axfast förvärvar kv bryggmästaren i stockholm city

AxFast har förvärvat Kv Bryggmästaren i Stockholm från Lärarförbundet. Tillträdet skedde den 4 september 2012. Kvarteret Bryggmästaren avgränsas av Kungsgatan, Målargatan, Gamla Brogatan och Klara Norra Kyrkogatan. Totalt innehåller det ca 15 000 m² uthyrningsbar area och när AxFast tillträder finns det en vakans på ca 6 000 m² kontor. Kvarteret består av 6 st olika byggnader uppförda mellan 1750-1985. Byggnaderna mot Kungsgatan har fem våningar medan byggnaderna mot Gamla Brogatan är lägre och harmoniserar med den äldre bebyggelsen i Norra Klara. Flera byggnader är ursprungligen uppförda som kontor och några som bostäder. Visa fastighet Bryggmästaren 5 » Visa fastighet Bryggmästaren 6 » Visa fastighet Bryggmästaren 7 »Läs mer

AxFast har förvärvat Kv Bryggmästaren i Stockholm från Lärarförbundet. Tillträdet skedde den 4 september 2012. Kvarteret Bryggmästaren avgränsas av Kungsgatan, Målargatan, Gamla Brogatan och Klara Norra Kyrkogatan. Totalt innehåller det ca 15 000 m² uthyrningsbar area och när AxFast tillträder finns det en vakans på ca 6 000 m² kontor. Kvarteret består av 6 st olika byggnader uppförda mellan 1750-1985. Byggnaderna mot Kungsgatan har fem våningar medan byggnaderna mot Gamla Brogatan är lägre och harmoniserar med den äldre bebyggelsen i Norra Klara. Flera byggnader är ursprungligen uppförda som kontor och några som bostäder. Visa fastighet Bryggmästaren 5 » Visa fastighet Bryggmästaren 6 » Visa fastighet Bryggmästaren 7 »Läs mer

axfast förvärvar kv bryggmästaren i stockholm city

AxFast har förvärvat Kv Bryggmästaren i Stockholm från Lärarförbundet. Tillträdet skedde den 4 september 2012. Kvarteret Bryggmästaren avgränsas av Kungsgatan, Målargatan, Gamla Brogatan och Klara Norra Kyrkogatan. Totalt innehåller det ca 15 000 m² uthyrningsbar area och när AxFast tillträder finns det en vakans på ca 6 000 m² kontor. Kvarteret består av 6 st olika byggnader uppförda mellan 1750-1985. Byggnaderna mot Kungsgatan har fem våningar medan byggnaderna mot Gamla Brogatan är lägre och harmoniserar med den äldre bebyggelsen i Norra Klara. Flera byggnader är ursprungligen uppförda som kontor och några som bostäder. Bryggmästaren 5 Bryggmästaren 6 Bryggmästerab 7Läs mer

AxFast har förvärvat Kv Bryggmästaren i Stockholm från Lärarförbundet. Tillträdet skedde den 4 september 2012. Kvarteret Bryggmästaren avgränsas av Kungsgatan, Målargatan, Gamla Brogatan och Klara Norra Kyrkogatan. Totalt innehåller det ca 15 000 m² uthyrningsbar area och när AxFast tillträder finns det en vakans på ca 6 000 m² kontor. Kvarteret består av 6 st olika byggnader uppförda mellan 1750-1985. Byggnaderna mot Kungsgatan har fem våningar medan byggnaderna mot Gamla Brogatan är lägre och harmoniserar med den äldre bebyggelsen i Norra Klara. Flera byggnader är ursprungligen uppförda som kontor och några som bostäder. Bryggmästaren 5 Bryggmästaren 6 Bryggmästerab 7Läs mer

axfast köper kontorsfastighet i centrala stockholm

AxFast har förvärvat fastigheten Taktäckaren 2 i Stockholm. Säljare är KMN Förvaltning AB som ägt fastigheten sedan 2008. Tillträdet sker den 2 juli 2012. Fastigheten har en uthyrbar yta om ca 25 000 m² och hyresgäster är bland andra Deloitte AB, Elekta Instrument AB, Arcona och Annell Ljus och Form. Byggnaden på fastigheten, som är från sekelskiftet, uppfördes ursprungligen som en industribyggnad. Här låg en gång i tiden bland annat LM Ericssons första fabrik och huvudkontor. En genomgripande ombyggnad skedde under 2001-2003 av John Mattson Fastighets AB i samarbetet med bland annat Arcona.Läs mer

AxFast har förvärvat fastigheten Taktäckaren 2 i Stockholm. Säljare är KMN Förvaltning AB som ägt fastigheten sedan 2008. Tillträdet sker den 2 juli 2012. Fastigheten har en uthyrbar yta om ca 25 000 m² och hyresgäster är bland andra Deloitte AB, Elekta Instrument AB, Arcona och Annell Ljus och Form. Byggnaden på fastigheten, som är från sekelskiftet, uppfördes ursprungligen som en industribyggnad. Här låg en gång i tiden bland annat LM Ericssons första fabrik och huvudkontor. En genomgripande ombyggnad skedde under 2001-2003 av John Mattson Fastighets AB i samarbetet med bland annat Arcona.Läs mer

bringwell ny hyresgäst på grev turegatan 18, stockholm

Vi hälsar Bringwell välkomna till sina nya lokaler på Grev Tureg. 18. Bringwell producerar, marknadsför och säljer produkter på den nordiska egenvårdsmarknaden.   Läs mer: www.bringwell.comLäs mer

Vi hälsar Bringwell välkomna till sina nya lokaler på Grev Tureg. 18. Bringwell producerar, marknadsför och säljer produkter på den nordiska egenvårdsmarknaden.   Läs mer: www.bringwell.comLäs mer

nya moderna logistiklokaler i jordbro

Vi kommer att uppföra en modern och energieffektiv logistikanläggning om ca. 21 000 m² med bästa läge i Jordbro. Anläggningen kommer att delas upp i en lokal om ca. 10 000 m² samt tre mindre lokaler om ca. 3500 m² styck. Takhöjden uppgår till 11 meter och golvet klarar laster upp till 5 ton. Bygget är påbörjat och inflyttning kommer att ske sommaren 2013. För närvarande finns två lokaler om ca. 3 500 m² alt. en lokal om ca. 7 000m² tillgänglig. Jordbro har ett bra kommunikationsläge till Stockholm och Nynäshamn via riksväg 73 samt till E4 via länsväg 259. Utbyggnad av Södertörnsleden pågår vilket förbättrar accessen till E4 ytterligare.  Jordbro Företagspark är södra Stockholms största industri- och logistikområde med ca 150 företagsetableringar. Som exempel kan nämnas Coca Cola, Frigoscandia, Green Cargo, Lagena Distribution, Åhléns Distribution och Dagab.Läs mer

Vi kommer att uppföra en modern och energieffektiv logistikanläggning om ca. 21 000 m² med bästa läge i Jordbro. Anläggningen kommer att delas upp i en lokal om ca. 10 000 m² samt tre mindre lokaler om ca. 3500 m² styck. Takhöjden uppgår till 11 meter och golvet klarar laster upp till 5 ton. Bygget är påbörjat och inflyttning kommer att ske sommaren 2013. För närvarande finns två lokaler om ca. 3 500 m² alt. en lokal om ca. 7 000m² tillgänglig. Jordbro har ett bra kommunikationsläge till Stockholm och Nynäshamn via riksväg 73 samt till E4 via länsväg 259. Utbyggnad av Södertörnsleden pågår vilket förbättrar accessen till E4 ytterligare.  Jordbro Företagspark är södra Stockholms största industri- och logistikområde med ca 150 företagsetableringar. Som exempel kan nämnas Coca Cola, Frigoscandia, Green Cargo, Lagena Distribution, Åhléns Distribution och Dagab.Läs mer

kv. dragarbrunn, uppsala

Förslagets utgångspunkt är Uppsalas karaktär av en stad i kontinuerlig utveckling, historia, utbildning, forskning skapar en framåtblickande kontext för ett nytt och samtida tillskott vid Stortorget, en av stadens mest centrala platser. Bakgrunden är att det befintliga huset är i behov av en genomgripande renovering samtidigt som den befintliga betongfasaden visat sig vara i så dåligt skick att den inte längre är möjlig att restaurera. Alternativen är då att antingen riva den helt för att sedan bygga upp en kopia, eller att i samband med den planerade tillbyggnaden vid Dragarbrunnsgatan, omgestalta byggnaden till en ny fungerande helhet. Projektet är även del av Uppsalas pågående aktivering av centrum, projekt Vision Dragarbrunn. Byggnadens volym är oförändrad och följer gällande detaljplan. Nya Åhlénshuset Uppsalas stadsmässighet och skala inspirerar till en distinkt byggnad med tydlig identitet. Målsättningen är en gestaltning som ger lång uthållighet, ett byggnadskoncept som tillåter anpassning till olika programfunktioner och som kan möta de krav som omgivande stadsrum ställer. Ett flertal nya entrélägen etablerar fler kopplingar och vägar genom kvarteret. Med en organisk planform ges inom förslaget möjlighet att möta de olika situationer som finns längs gatorna. Varuhusets och butikernas olika entréer får ett självklart samband med en sammanhållen exteriör gestaltning, samtidigt som en hög grad av generalitet låter insidan formas och ge avtryck i exteriören. Mjukt insvängda fasaddelar längs gatan skapar skärmtak och gör entré- och butikslägen tydligt avläsbara och lättöverskådliga. De kurvade fasadlinjerna leder blicken vidare och inbjuder till rörelse även runt byggnaden.Läs mer

Förslagets utgångspunkt är Uppsalas karaktär av en stad i kontinuerlig utveckling, historia, utbildning, forskning skapar en framåtblickande kontext för ett nytt och samtida tillskott vid Stortorget, en av stadens mest centrala platser. Bakgrunden är att det befintliga huset är i behov av en genomgripande renovering samtidigt som den befintliga betongfasaden visat sig vara i så dåligt skick att den inte längre är möjlig att restaurera. Alternativen är då att antingen riva den helt för att sedan bygga upp en kopia, eller att i samband med den planerade tillbyggnaden vid Dragarbrunnsgatan, omgestalta byggnaden till en ny fungerande helhet. Projektet är även del av Uppsalas pågående aktivering av centrum, projekt Vision Dragarbrunn. Byggnadens volym är oförändrad och följer gällande detaljplan. Nya Åhlénshuset Uppsalas stadsmässighet och skala inspirerar till en distinkt byggnad med tydlig identitet. Målsättningen är en gestaltning som ger lång uthållighet, ett byggnadskoncept som tillåter anpassning till olika programfunktioner och som kan möta de krav som omgivande stadsrum ställer. Ett flertal nya entrélägen etablerar fler kopplingar och vägar genom kvarteret. Med en organisk planform ges inom förslaget möjlighet att möta de olika situationer som finns längs gatorna. Varuhusets och butikernas olika entréer får ett självklart samband med en sammanhållen exteriör gestaltning, samtidigt som en hög grad av generalitet låter insidan formas och ge avtryck i exteriören. Mjukt insvängda fasaddelar längs gatan skapar skärmtak och gör entré- och butikslägen tydligt avläsbara och lättöverskådliga. De kurvade fasadlinjerna leder blicken vidare och inbjuder till rörelse även runt byggnaden.Läs mer

två fastigheter green building certifierade

Nu är två av våra fastigheter certifierade enligt EU Green Building Backa 23:9 i Göteborg och del av Sunnanå 12:27 i Burlöv.Läs mer

Nu är två av våra fastigheter certifierade enligt EU Green Building Backa 23:9 i Göteborg och del av Sunnanå 12:27 i Burlöv.Läs mer

Nyhetsarkiv Sid