Axfast

Artiklar från år 2016:

AxFast säljer Färgaren 25 i Lund

AxFast säljer via en bolagsaffär fastigheten Färgaren 25 i Lund. Försäljningspriset uppgår till 203 Mkr efter avdrag för latent skatt. Köpare är Midroc som tillträder fastigheten den 1 december 2016. Fastigheten omfattar en total uthyrningsbar yta om cirka 8 700 kvm och hyresgäster är bland annat Fitnes24 Seven, Din Sko, Indiska och Helsa Primärvård. AxFast har i försäljningen använt sig av JLL och DLA Piper som rådgivare.Läs mer

AxFast säljer via en bolagsaffär fastigheten Färgaren 25 i Lund. Försäljningspriset uppgår till 203 Mkr efter avdrag för latent skatt. Köpare är Midroc som tillträder fastigheten den 1 december 2016. Fastigheten omfattar en total uthyrningsbar yta om cirka 8 700 kvm och hyresgäster är bland annat Fitnes24 Seven, Din Sko, Indiska och Helsa Primärvård. AxFast har i försäljningen använt sig av JLL och DLA Piper som rådgivare.Läs mer

#stockholmsjul julbelysningen tänds i city

Alla är välkomna till årets invigning av #StockholmsJul. På lördag tänds 710 708st energismarta juleljus i Stockholm City. Det bjuds på julstämning för både stor och små och årets ljuspromenader presenteras, se karta här bredvid. När: Lördag 19 november Tid: kl. 14.40-15.40 Var: Nybroplan Läs mer på www.stockholmsjul.se/#invigning-2016-introLäs mer

Alla är välkomna till årets invigning av #StockholmsJul. På lördag tänds 710 708st energismarta juleljus i Stockholm City. Det bjuds på julstämning för både stor och små och årets ljuspromenader presenteras, se karta här bredvid. När: Lördag 19 november Tid: kl. 14.40-15.40 Var: Nybroplan Läs mer på www.stockholmsjul.se/#invigning-2016-introLäs mer

Betydande energibesparingar för hotell med högtryck!

Hos HTL Hotell i Stockholm är gästtrycket högt dygnet runt. Med ventilationssystemet ClimateMachines™ håller anläggningen behagliga temperaturer hela året, till kraftigt bantade energikostnader.– Resultaten är verkligen över förväntan. Systemet ger större utdelning än utlovat, säger Olof Erstorp, projektledare hos fastighetsägaren AxFast AB. HTL Hotell på Kungsgatan i Stockholm invigdes i maj 2014, efter att AxFast omvandlat kontorslokaler på drygt 7 000 kvadratmeter till 274 hotellrum, restaurang och kök.Valet av luftbehandlingsaggregat föll ClimateMachines™ av flera viktiga anledningar. Framför allt överträffade den beräknade temperaturverkningsgraden på 90 procent kraftigt andra traditionella system, vilket innebär extra stora besparingar för en hotellverksamhet. –   Ett hotell har full drift med stor åtgång av energi dygnet runt, året runt. Det gör att en sådan här installation är ännu mer effektiv och lönsam, säger Olof Erstorp, projektledare hos AxFast AB. - Dessutom rymdes den platsbyggda lösningen på en begränsad och något svår- tillgänglig yta. Imponerande utdelning i hetta och kylaAnläggningen har nu varit i drift sedan april 2014 och lyckats överträffa fastighetsägarens förväntningar. Den totala energianvändningen ligger på 96 kWh per kvadratmeter och år, varav 43 kWh går åt till tappvarmvattnet. –   Vi är väldigt nöjda med lösningen. Att få så här bra resultat är ovanligt, så EGMA har verkligen levt upp till det de har utlovat med den här installationen, säger Olof Erstorp. Henrik Sandsten, Energikonsulten Mälardalen AB, var den som efter en energiutredning föreslog systemet för fastigheten. Han följer nu anläggningen noggrant och är imponerad av utdelningen som testats i såväl värmebölja som kraftig kyla. –   Anläggningen går som tåget och vi ligger otroligt lågt i energianvändningen. Räknar vi bort tappvarmvattnet som är den stora posten på ett hotell, landar vi runt 50 kWh per kvadratmeter och år. Det är helt fantastiskt och inget vi hade kunnat förvänta oss, säger han. Effektiv kyleffekt utan inköpt energi Den evaporativa kylningen fungerar effektivt genom att befuktningen av frånluften sänker temperaturen på tilluften, till en mycket låg energikostnad *. Vid ett tillfälle i somras (2015) sänktes uteluften exempelvis med tio grader från 31,8 grader utan att en enda kWh-timme köptes in för extra kyla. Loggningen visar även att fastighetens luftbehandlingsaggregat håller en konstant temperaturverkningsgrad på 90 procent, som utlovat. – I dagsläget ser jag inte att det finns någon annan typ av aggregat som matchar det här i verkningsgrad. Jag tror att det är det här man kommer att satsa på i framtiden, säger Henrik Sandsten. Statistiken visar också att fläktarnas SFP-tal (tillförd el/m³ luft) som lägst har varit nere på 1,2 med ett snitt på ca 1,5 på årsbasis. –   Det är normalt sett svårt att ligga på ett SFP-tal på lägre än 1,8 med roterande aggregat. Bara det genererar kring 30 000 kronor i insparade elkostnader årligen, säger Henrik Sandsten. Helhetsinvestering som ökar energibesparingarna Som en direkt följd av ClimateMachines™ goda resultat hos HTL Hotell, har AxFast installerat ytterligare ett aggregat grannfastigheten som inhyser bl.a. kontor samt ett bageri där nu spillvärmen från bland annat ugnarna effektivt tillvaratas.** se info nedan. –   Vill man sänka sin energianvändning på en betydande nivå så är det ett sådant här system man ska välja. AxFast har tagit med sig helheten i energiberäkningen, vilket många missar. De har varit villiga att gå upp något i investeringskostnaden vilket i detta fall genererar märkbara besparingar på 15–20 procent årligen i jämförelse med traditionella lösningar, säger Henrik Sandgren. * Kostnaden för kylan som den evaporativa tekniken genererar är ca 4 öre/kWh, baserat på ett pris på 15 kr /m3  för stadvatten. ** ClimateMachines robusta konstruktion, med material som är godkänd för offshore marknaden, klarar de tryckuppsättningar som uppstår. Fläktarnas placering och tryckuppsättning (Undertryck AL och Övertryck TL) säkerställt att ingen kontamination kan uppstå, vilket möjliggör installationer i miljöer där dofter, fukt, luftburen smitta m.m. utgör ett problem och som tidigare tvingat fram avsevärt sämre tekniska lösningar. Detta bekräftades vid den provning som Statens Provningsanstalt genomförde 2014.Läs mer

Hos HTL Hotell i Stockholm är gästtrycket högt dygnet runt. Med ventilationssystemet ClimateMachines™ håller anläggningen behagliga temperaturer hela året, till kraftigt bantade energikostnader.– Resultaten är verkligen över förväntan. Systemet ger större utdelning än utlovat, säger Olof Erstorp, projektledare hos fastighetsägaren AxFast AB. HTL Hotell på Kungsgatan i Stockholm invigdes i maj 2014, efter att AxFast omvandlat kontorslokaler på drygt 7 000 kvadratmeter till 274 hotellrum, restaurang och kök.Valet av luftbehandlingsaggregat föll ClimateMachines™ av flera viktiga anledningar. Framför allt överträffade den beräknade temperaturverkningsgraden på 90 procent kraftigt andra traditionella system, vilket innebär extra stora besparingar för en hotellverksamhet. –   Ett hotell har full drift med stor åtgång av energi dygnet runt, året runt. Det gör att en sådan här installation är ännu mer effektiv och lönsam, säger Olof Erstorp, projektledare hos AxFast AB. - Dessutom rymdes den platsbyggda lösningen på en begränsad och något svår- tillgänglig yta. Imponerande utdelning i hetta och kylaAnläggningen har nu varit i drift sedan april 2014 och lyckats överträffa fastighetsägarens förväntningar. Den totala energianvändningen ligger på 96 kWh per kvadratmeter och år, varav 43 kWh går åt till tappvarmvattnet. –   Vi är väldigt nöjda med lösningen. Att få så här bra resultat är ovanligt, så EGMA har verkligen levt upp till det de har utlovat med den här installationen, säger Olof Erstorp. Henrik Sandsten, Energikonsulten Mälardalen AB, var den som efter en energiutredning föreslog systemet för fastigheten. Han följer nu anläggningen noggrant och är imponerad av utdelningen som testats i såväl värmebölja som kraftig kyla. –   Anläggningen går som tåget och vi ligger otroligt lågt i energianvändningen. Räknar vi bort tappvarmvattnet som är den stora posten på ett hotell, landar vi runt 50 kWh per kvadratmeter och år. Det är helt fantastiskt och inget vi hade kunnat förvänta oss, säger han. Effektiv kyleffekt utan inköpt energi Den evaporativa kylningen fungerar effektivt genom att befuktningen av frånluften sänker temperaturen på tilluften, till en mycket låg energikostnad *. Vid ett tillfälle i somras (2015) sänktes uteluften exempelvis med tio grader från 31,8 grader utan att en enda kWh-timme köptes in för extra kyla. Loggningen visar även att fastighetens luftbehandlingsaggregat håller en konstant temperaturverkningsgrad på 90 procent, som utlovat. – I dagsläget ser jag inte att det finns någon annan typ av aggregat som matchar det här i verkningsgrad. Jag tror att det är det här man kommer att satsa på i framtiden, säger Henrik Sandsten. Statistiken visar också att fläktarnas SFP-tal (tillförd el/m³ luft) som lägst har varit nere på 1,2 med ett snitt på ca 1,5 på årsbasis. –   Det är normalt sett svårt att ligga på ett SFP-tal på lägre än 1,8 med roterande aggregat. Bara det genererar kring 30 000 kronor i insparade elkostnader årligen, säger Henrik Sandsten. Helhetsinvestering som ökar energibesparingarna Som en direkt följd av ClimateMachines™ goda resultat hos HTL Hotell, har AxFast installerat ytterligare ett aggregat grannfastigheten som inhyser bl.a. kontor samt ett bageri där nu spillvärmen från bland annat ugnarna effektivt tillvaratas.** se info nedan. –   Vill man sänka sin energianvändning på en betydande nivå så är det ett sådant här system man ska välja. AxFast har tagit med sig helheten i energiberäkningen, vilket många missar. De har varit villiga att gå upp något i investeringskostnaden vilket i detta fall genererar märkbara besparingar på 15–20 procent årligen i jämförelse med traditionella lösningar, säger Henrik Sandgren. * Kostnaden för kylan som den evaporativa tekniken genererar är ca 4 öre/kWh, baserat på ett pris på 15 kr /m3  för stadvatten. ** ClimateMachines robusta konstruktion, med material som är godkänd för offshore marknaden, klarar de tryckuppsättningar som uppstår. Fläktarnas placering och tryckuppsättning (Undertryck AL och Övertryck TL) säkerställt att ingen kontamination kan uppstå, vilket möjliggör installationer i miljöer där dofter, fukt, luftburen smitta m.m. utgör ett problem och som tidigare tvingat fram avsevärt sämre tekniska lösningar. Detta bekräftades vid den provning som Statens Provningsanstalt genomförde 2014.Läs mer

designkontoret silver flyttar in på kungsgatan 55

Vi hälsar Designkontoret Silver välkomna till sina nya lokaler på Kungsgatan 55. www.silver.seLäs mer

Vi hälsar Designkontoret Silver välkomna till sina nya lokaler på Kungsgatan 55. www.silver.seLäs mer

axfast säljer ingelsta handelscentrum i norrköping

AxFast säljer via en bolagsaffär fastigheterna Adaptern 2 och Reläet 18, som tillsammans utgör Ingelsta Handelscentrum i Norrköping. Köpare är Standard Life genom sin fond ”Euro Club II” som tillträdde fastigheterna den 22 juni 2016. Köpeskillingen uppgår till drygt 500 miljoner.   Fastigheterna omfattar tillsammans en total uthyrningsbar yta om cirka 37 000 kvm.   AxFast har i försäljningen använt sig av JLL och DLA Piper som rådgivare.Läs mer

AxFast säljer via en bolagsaffär fastigheterna Adaptern 2 och Reläet 18, som tillsammans utgör Ingelsta Handelscentrum i Norrköping. Köpare är Standard Life genom sin fond ”Euro Club II” som tillträdde fastigheterna den 22 juni 2016. Köpeskillingen uppgår till drygt 500 miljoner.   Fastigheterna omfattar tillsammans en total uthyrningsbar yta om cirka 37 000 kvm.   AxFast har i försäljningen använt sig av JLL och DLA Piper som rådgivare.Läs mer

zara home öppnar på drottninggatan

Zara Home öppnade förra veckan sin andra butik i Stockholm city på Drottninggatan 74. En butik fullt av glada färger och massor av härlig inredning mm. www.zarahome.com/se/Läs mer

Zara Home öppnade förra veckan sin andra butik i Stockholm city på Drottninggatan 74. En butik fullt av glada färger och massor av härlig inredning mm. www.zarahome.com/se/Läs mer

äntligen har haymarket by scandic öppnat

Förra veckan öppnade äntligen Haymarket sitt hotel vid Hötorget i fastigheten Torgvågen. Haymarket har 405 rum varav 16 sviter, eventvåning samt en högklassig svit på 50 kvm med tillhörande privat takterrass. Dessutom rymmer hotellet en exklusiv och intim biosalong som sätter guldkant på vistelsen och ett garden gym. Dåtid, nutid och framtid förenas på ett spännande sätt i hotellets olika delar. Vackra Art Déco-detaljer har restaurerats till perfektion och återskapats för att åter ge den historiska byggnaden sin tidlösa och klassiska charm. Tidstypiska detaljer som mönster i golv, trappräcken och gallerikänslan i entrén kontrasterar mot moderna designelement och materialval. Inspirationen kommer bland annat från filmens värld och Greta Garbo, som en gång började sin karriär som expedit och modell för hattavdelningen i PUB-huset, byggnaden som nu är Haymarket. För såväl inresande gäster som stockholmarna själva är Haymarkets restaurangkoncept en smakupplevelse utöver det vanliga. Detaljer från ursprungliga glansdagar i husets historia skapar rätt atmosfär i restaurangerna där Haymarket erbjuder tre noga utvalda och utvecklande koncept: heladagen-haket Gretas, det amerikanska brasseriet Paul´s och baren Americain med karibiska influenser. Läs mer om Haymarket här.Läs mer

Förra veckan öppnade äntligen Haymarket sitt hotel vid Hötorget i fastigheten Torgvågen. Haymarket har 405 rum varav 16 sviter, eventvåning samt en högklassig svit på 50 kvm med tillhörande privat takterrass. Dessutom rymmer hotellet en exklusiv och intim biosalong som sätter guldkant på vistelsen och ett garden gym. Dåtid, nutid och framtid förenas på ett spännande sätt i hotellets olika delar. Vackra Art Déco-detaljer har restaurerats till perfektion och återskapats för att åter ge den historiska byggnaden sin tidlösa och klassiska charm. Tidstypiska detaljer som mönster i golv, trappräcken och gallerikänslan i entrén kontrasterar mot moderna designelement och materialval. Inspirationen kommer bland annat från filmens värld och Greta Garbo, som en gång började sin karriär som expedit och modell för hattavdelningen i PUB-huset, byggnaden som nu är Haymarket. För såväl inresande gäster som stockholmarna själva är Haymarkets restaurangkoncept en smakupplevelse utöver det vanliga. Detaljer från ursprungliga glansdagar i husets historia skapar rätt atmosfär i restaurangerna där Haymarket erbjuder tre noga utvalda och utvecklande koncept: heladagen-haket Gretas, det amerikanska brasseriet Paul´s och baren Americain med karibiska influenser. Läs mer om Haymarket här.Läs mer

cubus öppnar flagship store på drottninggatan

12  maj öppnade Cubus dörrarna till sin nya flagship store på Drottninnggatan 72. Butiken är i två plan och har ett utbud för hela familjen, dam-, herr-  och barnavdelning. www.cubus.comLäs mer

12  maj öppnade Cubus dörrarna till sin nya flagship store på Drottninnggatan 72. Butiken är i två plan och har ett utbud för hela familjen, dam-, herr-  och barnavdelning. www.cubus.comLäs mer

Nyhetsarkiv Sid