Axfast

Finansiell information

nyckeltal 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
area, kvm 184 100 245 300 285 000 263 000 263 000 265 800 298 200 259 000
marknadsvärde, mkr 14 189 12 430 11 547 10 687 8 090 6 509 6 676 5 009
uthyrningsgrad, ekonomisk, % 94.9 99.1 97.2 96.0 93.0 94.0 94.0 96.0
Överskottsgrad, % 72 74 68 66 67 67 70 67
direktavkastning, % 3.1 3.6 3.3 3.3 4.0 4.4 4.8 4.7
värdeförändring, % 9.7 10.1 14.5 15.6 7.0 2.7 2.5 6.3
totalavkastning, % 13.2 14.1 18.3 19.4 11.3 7.2 7.5 11.3
genomsnittlig ränta, % 2.2 2.5 2.4 1.0 2.0 3.0 3.0 3.0
räntetäckningsgrad 4.9 3.9 3.4 3.0 2.6 2.4 2.9 3.0
genomsnittligt eget kapital, mkr 3 128 2 668 2 306 2 102 2 076 1 985 1 929 1 967
LTV, % 25 26 33 44 45 45 48 35