Axfast

Artiklar från år 2013:

axfast säljer fastigheten sunnanå 12:27 i burlöv

AxFast har sålt logistikfastigheten Sunnanå 12:27 i Burlövs kommun, strax utanför Malmö. Köpare är Wihlborgs Fastigheter AB som förvärvar fastigheten genom en bolagsaffär. Fastigheten har en total tomtyta om ca 53 000 m² och den uthyrningsbara ytan är ca 14 500 m².              På fastigheten finns tre byggnader, en kontorsbyggnad, en terminalbyggnad och en lagerbyggnad. Byggnaderna uppfördes 2008 och förhyrs i sin helhet av TransFargo. Wihlborgs betalar netto 181 Mkr och tillträdde fastigheten den 20 december. AxFast har i försäljningen använt sig av CBRE och DLA Nordic som rådgivare.Läs mer

AxFast har sålt logistikfastigheten Sunnanå 12:27 i Burlövs kommun, strax utanför Malmö. Köpare är Wihlborgs Fastigheter AB som förvärvar fastigheten genom en bolagsaffär. Fastigheten har en total tomtyta om ca 53 000 m² och den uthyrningsbara ytan är ca 14 500 m².              På fastigheten finns tre byggnader, en kontorsbyggnad, en terminalbyggnad och en lagerbyggnad. Byggnaderna uppfördes 2008 och förhyrs i sin helhet av TransFargo. Wihlborgs betalar netto 181 Mkr och tillträdde fastigheten den 20 december. AxFast har i försäljningen använt sig av CBRE och DLA Nordic som rådgivare.Läs mer

ditt bidrag till unicef

Som tack för ditt engagemang och svar på vår Kundundersökning 2013 gick 50kr/svar till UNICEF. Vi har nu köpt olika vacciner, vätskeersättning, hög energimjölk, näringspulver och sagoböcker till behövande barn. Tack för ditt deltagande. http://unicef.se/gavoshop Vid frågor kontakta Kundtjänst 020-752 752Läs mer

Som tack för ditt engagemang och svar på vår Kundundersökning 2013 gick 50kr/svar till UNICEF. Vi har nu köpt olika vacciner, vätskeersättning, hög energimjölk, näringspulver och sagoböcker till behövande barn. Tack för ditt deltagande. http://unicef.se/gavoshop Vid frågor kontakta Kundtjänst 020-752 752Läs mer

axfast säljer adaptern 1 i norrköping

AxFast säljer via en bolagsaffär logistikfastigheten Adaptern 1 i Norrköping. Försäljningen baserar sig på ett underliggande fastighetsvärde om cirka 173 Mkr. Köpare är Tribona AB och köparna tillträder fastigheten den 18 december 2013. Fastigheten omfattar en total uthyrningsbar yta om cirka 28 000 kvm och är fullt uthyrd till Martin & Servera AB. AxFast har i försäljningen använt sig av CBRE och DLA Nordic som rådgivare.Läs mer

AxFast säljer via en bolagsaffär logistikfastigheten Adaptern 1 i Norrköping. Försäljningen baserar sig på ett underliggande fastighetsvärde om cirka 173 Mkr. Köpare är Tribona AB och köparna tillträder fastigheten den 18 december 2013. Fastigheten omfattar en total uthyrningsbar yta om cirka 28 000 kvm och är fullt uthyrd till Martin & Servera AB. AxFast har i försäljningen använt sig av CBRE och DLA Nordic som rådgivare.Läs mer

axfast säljer landbyska verket 10 i stockholm

AxFast säljer kontorsfastigheten Landbyska Verket 10 på Birger Jarlsgatan i Stockholm. Köpare är Fondex AB och köparna tillträder fastigheten den 5 november 2013. Fastigheten uppfördes mellan 1898 och 1900 och omfattar 1 256 kvadratmeter uthyrbar area. AxFast har i försäljningen använt sig av Tenzing och DLA Nordic som rådgivare.Läs mer

AxFast säljer kontorsfastigheten Landbyska Verket 10 på Birger Jarlsgatan i Stockholm. Köpare är Fondex AB och köparna tillträder fastigheten den 5 november 2013. Fastigheten uppfördes mellan 1898 och 1900 och omfattar 1 256 kvadratmeter uthyrbar area. AxFast har i försäljningen använt sig av Tenzing och DLA Nordic som rådgivare.Läs mer

axfast säljer tingstadsvassen 3:8 i göteborg

AxFast säljer handelsfastigheten Tingstadsvassen 3:8 på Backaplan 3:8 i Göteborg mera känd som Centrumhuset. Köpare är Platzer Fastigheter och försäljningen grundar sig på ett underliggande fastighetsvärde om 166 Mkr. Den uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 4 800 kvm och köparna tillträder fastigheten den 19 december 2013. Affären är villkorad av Platzers planerade notering på NASDAQ OMX Stockholm med tillhörande nyemission. AxFast har i försäljningen använt sig av Newsec och DLA Nordic som rådgivare.Läs mer

AxFast säljer handelsfastigheten Tingstadsvassen 3:8 på Backaplan 3:8 i Göteborg mera känd som Centrumhuset. Köpare är Platzer Fastigheter och försäljningen grundar sig på ett underliggande fastighetsvärde om 166 Mkr. Den uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 4 800 kvm och köparna tillträder fastigheten den 19 december 2013. Affären är villkorad av Platzers planerade notering på NASDAQ OMX Stockholm med tillhörande nyemission. AxFast har i försäljningen använt sig av Newsec och DLA Nordic som rådgivare.Läs mer

byggstart i uppsala

Nu påbörjas ombyggnaden av kvarteret Dragarbrunn i Uppsala, för uppsalaborna mer känt som Åhlénshuset. Bakom utformningen står Tham & Videgård Arkitekter och entreprenör är Arcona. Bland de stora förändringarna märks särskilt att en yta som idag är parkering, i folkmun kallad ”ödetomten”, nu byggs bort och inkorporeras i den nya byggnaden. Utöver detta är det byggnadens gestaltning som kommer att göra stort intryck. Arkitekturen syftar till att skapa ett hus som har en tydlig identitet och gör intryck, för att möta Uppsalas stadsmässighet och storlek. Dessutom finns en vision om ett hus som är tidlöst och en tydlig beståndsdel i det omgivande gaturummet.  Byggnaden ska bli praktiskt anpassningsbar till förändrade behov hos hyresgästerna och det omkringliggande stadsrummet, för att ytterligare bidra till långsiktighet. Med hjälp av nya entrélägen och fönsterpartier vänder man huset utåt.  Det skapar ett samband med gaturummet utanför och tillför liv och rörelse i centrum. Flanörer ser in i huset, besökare ser ut från butiksytorna och människor får många fler möjligheter att gå genom kvarteret. Byggnaden inrymmer idag Åhléns. Varuhuset kommer under ombyggnaden att fortsätta driva sin verksamhet i olika delar av bygganden, för att slutligen ta sina nya lokaler i besittning när färdigställandet närmar sig. Utöver Åhléns kommer ytterligare butiks- och café-/restaurangkoncept att finnas i det nya kvarteret. Byggprocessen delas in i två stora etapper där man fokuserar på en del av kvarteret i taget. I det första skedet kommer arbetet att fokuseras till den obebyggda ytan ut mot Dragarbrunn. Där påbörjas arbetet i januari 2014 och i juli 2014 kommer bygganden att börja ta form och fasaden sättas på plats.Totalt kommer arbetet på tomten mot Dragarbrunn att pågå i drygt ett år. Därefter flyttar Åhléns till den delen av kvarteret och arbetet fortsätter med den del som vänder sig mot Stora torget och Forumtorget. Även denna del av projektet kommer att ta ungefär ett år. Mot slutet av 2015 beräknas byggnaden stå helt färdig. Målsättningen är att den ska uppnå Miljöbyggnad betyg SILVER, enligt Sweden Green Building Councils miljöcertifiering.Läs mer

Nu påbörjas ombyggnaden av kvarteret Dragarbrunn i Uppsala, för uppsalaborna mer känt som Åhlénshuset. Bakom utformningen står Tham & Videgård Arkitekter och entreprenör är Arcona. Bland de stora förändringarna märks särskilt att en yta som idag är parkering, i folkmun kallad ”ödetomten”, nu byggs bort och inkorporeras i den nya byggnaden. Utöver detta är det byggnadens gestaltning som kommer att göra stort intryck. Arkitekturen syftar till att skapa ett hus som har en tydlig identitet och gör intryck, för att möta Uppsalas stadsmässighet och storlek. Dessutom finns en vision om ett hus som är tidlöst och en tydlig beståndsdel i det omgivande gaturummet.  Byggnaden ska bli praktiskt anpassningsbar till förändrade behov hos hyresgästerna och det omkringliggande stadsrummet, för att ytterligare bidra till långsiktighet. Med hjälp av nya entrélägen och fönsterpartier vänder man huset utåt.  Det skapar ett samband med gaturummet utanför och tillför liv och rörelse i centrum. Flanörer ser in i huset, besökare ser ut från butiksytorna och människor får många fler möjligheter att gå genom kvarteret. Byggnaden inrymmer idag Åhléns. Varuhuset kommer under ombyggnaden att fortsätta driva sin verksamhet i olika delar av bygganden, för att slutligen ta sina nya lokaler i besittning när färdigställandet närmar sig. Utöver Åhléns kommer ytterligare butiks- och café-/restaurangkoncept att finnas i det nya kvarteret. Byggprocessen delas in i två stora etapper där man fokuserar på en del av kvarteret i taget. I det första skedet kommer arbetet att fokuseras till den obebyggda ytan ut mot Dragarbrunn. Där påbörjas arbetet i januari 2014 och i juli 2014 kommer bygganden att börja ta form och fasaden sättas på plats.Totalt kommer arbetet på tomten mot Dragarbrunn att pågå i drygt ett år. Därefter flyttar Åhléns till den delen av kvarteret och arbetet fortsätter med den del som vänder sig mot Stora torget och Forumtorget. Även denna del av projektet kommer att ta ungefär ett år. Mot slutet av 2015 beräknas byggnaden stå helt färdig. Målsättningen är att den ska uppnå Miljöbyggnad betyg SILVER, enligt Sweden Green Building Councils miljöcertifiering.Läs mer

axfast bygger första hotellet för ny hotellkedja

Som ett första steg i vår långsiktiga utvecklingsplan för kvarteret Bryggmästaren håller vi just nu på att konvertera drygt 7 000 m² kontor till hotell. Kvarteret Bryggmästaren består av tre tomträtter mellan Kungsgatan och Gamla Brogatan. För såväl stockholmare som turister är det mest känt för att Konditori Vetekatten ligger där. Totalt innehåller kvarteret ca 15 000 m² uthyrningsbar area och när AxFast tillträdde hösten 2012 fanns en vakans om 7 000 m² kontor. I december 2012 tecknades hyresavtal med Scandic Hotels om etableringen av en helt ny hotellkedja, HTL, på drygt 7 000 m² innehållande ca 275 rum. HTL är ett renodlat hotellkoncept där allt utom hotellverksamheten är minimerad. Idén bygger på att etablera yteffektiva, kvalitativa och snygga hotell som är starkt konceptualiserade i bästa citylägen utan kompromiss med pris. Den ökade digitaliseringen, fortsatta urbaniseringen, nya mobila möteskulturer med ökade krav på transparens och snabbhet har gjort att Scandic identifierat ett behov att satsa på en ny målgrupp med andra prioriteringar än den traditionella hotellgästen. HTL blir den första hotellkedjan i Norden med detta erbjudande. HTL Kungsgatan öppnar i maj 2014. AxFasts långsiktiga målsättning är att successivt attrahera större flöden av människor till området Norra Klara. Vi hoppas därför att HTL kommer att bli en ny destination till kvarteret och därigenom öka attraktiviteten både längs Kungsgatan och Gamla Brogatan. En positiv effekt av hotellsatsningen är även att hotellets gäster kommer att befolka gatumiljön på tider då kontoren är stängda. En viktig del av samarbetet med HTL är att göra de inre delarna av kvarteret mer levande genom att aktivera gårdsmiljöer som tidigare varit stängda för allmänheten samt att möjliggöra accessvägar mellan Kungsgatan och Gamla Brogatan. Vi har i detta projekt valt att samarbeta med Arcona som har genomfört ett flertal hotellprojekt i området kring kvarteret Bryggmästaren.Läs mer

Som ett första steg i vår långsiktiga utvecklingsplan för kvarteret Bryggmästaren håller vi just nu på att konvertera drygt 7 000 m² kontor till hotell. Kvarteret Bryggmästaren består av tre tomträtter mellan Kungsgatan och Gamla Brogatan. För såväl stockholmare som turister är det mest känt för att Konditori Vetekatten ligger där. Totalt innehåller kvarteret ca 15 000 m² uthyrningsbar area och när AxFast tillträdde hösten 2012 fanns en vakans om 7 000 m² kontor. I december 2012 tecknades hyresavtal med Scandic Hotels om etableringen av en helt ny hotellkedja, HTL, på drygt 7 000 m² innehållande ca 275 rum. HTL är ett renodlat hotellkoncept där allt utom hotellverksamheten är minimerad. Idén bygger på att etablera yteffektiva, kvalitativa och snygga hotell som är starkt konceptualiserade i bästa citylägen utan kompromiss med pris. Den ökade digitaliseringen, fortsatta urbaniseringen, nya mobila möteskulturer med ökade krav på transparens och snabbhet har gjort att Scandic identifierat ett behov att satsa på en ny målgrupp med andra prioriteringar än den traditionella hotellgästen. HTL blir den första hotellkedjan i Norden med detta erbjudande. HTL Kungsgatan öppnar i maj 2014. AxFasts långsiktiga målsättning är att successivt attrahera större flöden av människor till området Norra Klara. Vi hoppas därför att HTL kommer att bli en ny destination till kvarteret och därigenom öka attraktiviteten både längs Kungsgatan och Gamla Brogatan. En positiv effekt av hotellsatsningen är även att hotellets gäster kommer att befolka gatumiljön på tider då kontoren är stängda. En viktig del av samarbetet med HTL är att göra de inre delarna av kvarteret mer levande genom att aktivera gårdsmiljöer som tidigare varit stängda för allmänheten samt att möjliggöra accessvägar mellan Kungsgatan och Gamla Brogatan. Vi har i detta projekt valt att samarbeta med Arcona som har genomfört ett flertal hotellprojekt i området kring kvarteret Bryggmästaren.Läs mer

renoveringen av butikerna i sergelarkaden färdigställd

I fastigheten Sporren 16 är vi nu klara med ombyggnaden av butikerna i Sergelarkaden. Syftet har varit att förbättra både miljön och butiksutbudet på Sergels torg och arbetet har pågått parallellt med Stockholms Stads renovering av tätskikten på Hamngatan, Sergels torg och Klarabergsgatan.  I samband med Stockholm Stads arbeten med tätskikten på Klarabergsgatan har AxFast renoverat butiksplanet som ansluter till Sergelarkaden i fastigheten Sporren 16. Vi har skapat en helt ny butiksfasad mot torget med fyra ombyggda butiker varav tre nya varumärken. De nya varumärkena i fastigheten är KappAhl, Synsam och Barista. Burger King finns fortfarande kvar i sitt tidigare läge men med en helt nyrenoverad restaurang. Vi är glada över att ha bidragit till att skapa en trevligare miljö och ett nytt butiksinnehåll på denna del av Sergels torg.Läs mer

I fastigheten Sporren 16 är vi nu klara med ombyggnaden av butikerna i Sergelarkaden. Syftet har varit att förbättra både miljön och butiksutbudet på Sergels torg och arbetet har pågått parallellt med Stockholms Stads renovering av tätskikten på Hamngatan, Sergels torg och Klarabergsgatan.  I samband med Stockholm Stads arbeten med tätskikten på Klarabergsgatan har AxFast renoverat butiksplanet som ansluter till Sergelarkaden i fastigheten Sporren 16. Vi har skapat en helt ny butiksfasad mot torget med fyra ombyggda butiker varav tre nya varumärken. De nya varumärkena i fastigheten är KappAhl, Synsam och Barista. Burger King finns fortfarande kvar i sitt tidigare läge men med en helt nyrenoverad restaurang. Vi är glada över att ha bidragit till att skapa en trevligare miljö och ett nytt butiksinnehåll på denna del av Sergels torg.Läs mer

synsam öppnar butik i sergelarkaden

Fredagen 23 augusti öppnade Synsam sin nya butik i Sergelarkaden. I och med denna butiksöppning är vår renovering av butiksplanet som ansluter till Sergelarkaden/Sergels torg  i fastigheten Sporren 16 slutförd. Övriga butiker som ingått i renoveringen  är KappAhl, Barista Fair Trade och Burger King. www.synsam.seLäs mer

Fredagen 23 augusti öppnade Synsam sin nya butik i Sergelarkaden. I och med denna butiksöppning är vår renovering av butiksplanet som ansluter till Sergelarkaden/Sergels torg  i fastigheten Sporren 16 slutförd. Övriga butiker som ingått i renoveringen  är KappAhl, Barista Fair Trade och Burger King. www.synsam.seLäs mer

Nyhetsarkiv Sid