Axfast

Artiklar från år 2012:

nu kan du teckna grönt hyresavtal med oss

Sedan årsskiftet kan vi erbjuda våra hyresgäster gröna hyresavtal. Avtalet tecknas som en bilaga till huvudavtalet för lokalen och innehåller bl a riktlinjer för inköp av förnyelsebar energi, sunda materialval vid ombyggnationer, val av belysningsarmaturer och avfallshantering. Avtalet erbjuds både nya och befintliga hyresgäster. För mer information kontakta din förvaltare.Läs mer

Sedan årsskiftet kan vi erbjuda våra hyresgäster gröna hyresavtal. Avtalet tecknas som en bilaga till huvudavtalet för lokalen och innehåller bl a riktlinjer för inköp av förnyelsebar energi, sunda materialval vid ombyggnationer, val av belysningsarmaturer och avfallshantering. Avtalet erbjuds både nya och befintliga hyresgäster. För mer information kontakta din förvaltare.Läs mer

axfast köper fastighet på backaplan

AxFast har förvärvat fastigheten Tingstadsvassen 3:8 på Backaplan i Göteborg. Säljare är en irländsk fond som ägt fastigheten sedan 2006 och affären blev klar sista december 2011. Byggnaden har en uthyrbar yta om 4800 kvm och hyresgäster är bland andra Intersport, Chilli, Burger King, Kicks, Apoteket och Dressmann.Läs mer

AxFast har förvärvat fastigheten Tingstadsvassen 3:8 på Backaplan i Göteborg. Säljare är en irländsk fond som ägt fastigheten sedan 2006 och affären blev klar sista december 2011. Byggnaden har en uthyrbar yta om 4800 kvm och hyresgäster är bland andra Intersport, Chilli, Burger King, Kicks, Apoteket och Dressmann.Läs mer

Nyhetsarkiv Sid