Axfast

Axfast har valt att koncentrera verksamheten till få orter med stark ekonomisk tillväxt och god likviditet i transaktionsmarknaden. Inom dessa orter äger vi fastigheter med bästa möjliga läge utifrån den verksamhet som ska bedrivas där. Vårt fastighetsbestånd finns inom segmenten kontor, handel, hotell och logistik.