Axfast

Torgvågen 7

Fastighetsinformation

Fastighet Torgvågen 7 Byggår 1916 Adress Hötorget 15, Drottninggatan 72-76 Kommun Stockholm AREA Butik: 4 000 kvm
Hotell: 16 000 kvm

Fastighetsbeskrivning

Fastigheten Torgvågen 7 är belägen mellan Drottninggatan och Hötorget och gränsar i väst mot Kungsgatan. Läget är mycket centralt och är det absolut bästa läget i Stockholm för både butiker och hotell.

För närvarande pågår en omfattande ombyggnad av fastigheten som resulterar i att hotellet vänder sig mot Hötorget och butikslokalerna kommer att få egna entréer mot Drottninggatan. Arbetet beräknas vara klart under våren 2016. Se vidare under Pågående projekt.

Innan ombyggnaden låg här varuhuset PUB och hotell Rica. Namnet PUB kommer från initialerna av varuhusets grundare, Paul U. Bergström, som öppnade sin första butik 1882.

Kulturhistorisk klassning: Grön

Byggnaden är klassad som särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

För mer information, kontakta:
Mats Arnbom
Tel: 08-752 53 15
Email: mats@axfast.se