Axfast

Kvarteret Jakob Mindre 11 är färdigställt

Under 2021-2023 har fastigheten genomgått ett total renovering där vi skapat en modern kontorsfastighet som möter dagens krav samtidigt som vi bevarat och lyft fram ursprungliga kvalitéer. 

Kontorslokalerna är idag fullt uthyrda och det som återstår i projektet är att sätta liv i gatumiljön genom att tillföra nya restauranger.  


Fotograf: Interiöra bilder; Jäger Arén, Exteriöra bilder; Per Kallstenius

Visa fastighet Jakob Mindre 11 »

För mer information, kontakta:
Mathias Förberg
Tel: 08-752 53 13