Axfast

Full handelsbanken

Axfast hållbarhetslänkar kreditvolym om 4,3 Mdkr

Genom att hållbarhetslänka större delen av sin låneportfölj har Axfast skapat ytterligare ett verktyg för sitt långsiktiga hållbarhetsarbete. Totalt har Axfast hållbarhetslänkat en kreditvolym uppgående till 4,3 mdkr hos Handelsbanken, vilket motsvarar 80 % av bolagets utestående lånevolym per sista januari.

Lånen är direkt kopplade till Axfast´s mål om energioptimering, miljöcertifiering av hela fastighetsportföljen fram till 2026, samt mål om arbetsplatskontroller med syfte att säkerställa och främja en sund konkurrens inom byggsektorn.

Läs mer: Handelsbanken inlägg på LinkedIn 

För mer information, kontakta:
Stefan Norell
Tel: 08-752 53 03