Axfast

Phoebus 10

Fastighetsinformation

Fastighet Phoebus 10 Byggår 1676 Adress Skeppsbron 34-36 Kommun Stockholm AREA Kontor: 1 955 kvm
Bostäder: 328 kvm
Lager: 115 kvm

Fastighetsbeskrivning

Skeppsbron 36 byggdes 1674 kallas Thunska huset och ritades av Nicodemus Tessin som var Stockholms förste stadsarkitekt. Skeppsbron 34 uppfördes i början av 1700-talet. Fastigheten innehåller Kontor och några bostäder.

Fastigheten har ett betydande kulturhistoriskt värde och klassas som byggnadsminne enligt kulturminneslagen. Den har fortlöpande renoverats med varsam hand och moderniserats utan att ge avkall på utseende och karaktär.

Kontoren har hög charmfaktor och är representativa med en av Stockholms vackraste utsikter.

___________________________________________________________________________________________________________

Kamerabevakning Phoebus:

Ägaren av fastigheten har innan kamerabevakningen inletts gjort en intresseavvägning mellan å ena sidan fastighetsägarens eget behov av kamerabevakningen mot å andra sidan det intrång i människors personliga integritet som kamerabevakningen medför. Fastighetsägaren har vid denna intresseavvägning beaktat att någon inspelning inte sker samt att bevakning via kameran endast sker när någon i byggnaden besvarar en påringning från en besökare.
Fastighetsägaren har ett berättigat intresse att förhindra, förebygga och utreda eventuella brott och att öka säkerheten för hyresgästerna på fastigheten. Fastighetsägare bedömer att detta intresse och behov av kamerabevakning väger tyngre än det intrång i människors personliga integritet som kamerabevakningen medför. Fastighetsägaren anser därför att rättslig grund för kamerabevakning i den aktuella fastigheten föreligger.

För mer information, kontakta:
Helena Weinz
Tel: 08-752 53 06
Email: helena@axfast.se