Axfast

Boken 6

Fastighetsinformation

Fastighet Boken 6 Byggår 1897 Adress Kungsgatan 57, Klara Norra Kyrkogata 23, Gamla Brogatan 34 Kommun Stockholm AREA Kontor: 7 800 kvm
Övrigt: 600 kvm
Butik: 1 600 kvm

Fastighetsbeskrivning

Mitt i Stockholm City, i Klara kvarteren ligger denna gamla fastighet Boken 6. Fastigheten är 7 våningar hög. I gatuplan finns det kafé och butiker och resten är kontor.

Nära till Stockholms Central med fjärrtåg, pendeltåg, Arlanda Express och flygbussar samt till T-centralen till tunnelbanans alla linjer.

__________________________________________________________________________________________________________________________

Rättslig grund för kamerabevakning på fastigheten Boken 6:

Ägaren av fastigheten har innan kamerabevakningen inletts gjort en intresseavvägning mellan å ena sidan fastighetsägarens eget behov av kamerabevakningen mot å andra sidan det intrång i människors personliga integritet som kamerabevakningen medför. Fastighetsägaren har vid denna intresseavvägning beaktat att någon inspelning inte sker samt att bevakning via kameran endast sker när någon i byggnaden besvarar en påringning från en besökare.
Fastighetsägaren har ett berättigat intresse att förhindra, förebygga och utreda eventuella brott och att öka säkerheten för hyresgästerna på fastigheten. Fastighetsägare bedömer att detta intresse och behov av kamerabevakning väger tyngre än det intrång i människors personliga integritet som kamerabevakningen medför. Fastighetsägaren anser därför att rättslig grund för kamerabevakning i den aktuella fastigheten föreligger.

För mer information, kontakta:
Peter Rydberg
Tel: 08-752 53 07
Email: peter@axfast.se