Axfast

Vildmannen 10

Fastighetsinformation

Fastighet Vildmannen 10 Byggår 1888 Adress Norrlandsgatan 20 Kommun Stockholm AREA Lager: 95 kvm
Butiker: 790 kvm
Kontor: 2 198 kvm

Fastighetsbeskrivning

Kontors- och butiksfastighet på Norrlandsgatan som under 2009-2010 genomgick en ordentlig förvandling. Fastigheten byggdes på med två nya kontorsvåningar i en lätt konstruktion av glas och stål, fasaden restaurerades och hela huset fick nya moderna klimatsinstallationer.

Byggnaden uppfördes ursprungligen 1888 och då som bostadsbyggnad. Arkitekt var Kasper Salin som numera har ett av Sveriges mest prestigefulla arkitektpris uppkallat efter sig.

Kulturhistorisk klassning: Grön

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Kamerabevakning Vildmannen:

Ägaren av fastigheten har innan kamerabevakningen inletts gjort en intresseavvägning mellan å ena sidan fastighetsägarens eget behov av kamerabevakningen mot å andra sidan det intrång i människors personliga integritet som kamerabevakningen medför. Fastighetsägaren har vid denna intresseavvägning beaktat att någon inspelning inte sker samt att bevakning via kameran endast sker när någon i byggnaden besvarar en påringning från en besökare.
Fastighetsägaren har ett berättigat intresse att förhindra, förebygga och utreda eventuella brott och att öka säkerheten för hyresgästerna på fastigheten. Fastighetsägare bedömer att detta intresse och behov av kamerabevakning väger tyngre än det intrång i människors personliga integritet som kamerabevakningen medför. Fastighetsägaren anser därför att rättslig grund för kamerabevakning i den aktuella fastigheten föreligger.

För mer information, kontakta:
Vida Farahvashi
Tel: 08-752 53 05
Email: vida@axfast.se